نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2012‏/08‏/14

21

 

 

پیام حزب دموکرات کردستان کمیته فرانسه به مناسبت بیست و یکمین سالگرد ترور ناجوانمردانه دکتر شاپور بختیار رهبر نهضت مقاومت ملی ایران

بیست و یک سال پیش در ۱۵ مرداد برابر با ششم اوت دکتر شاپور بختیار و منشی وی، سروش کتیبه درخانه مسکونی بختیار در حومه پاریس به قتل رسیدند. این ترور نیز همچون دیگر ترورهای برون مرزی وزارت اطلاعات . توسط سران مذهبی جمهوری اسلامی طرح ریزی و از سوی آنان هدایت و انجام گرفت، در آن زمان ، موقعیت دکتر بختیار موجب نگرانی روزافزون مقامات رژیم و پاریس تبدیل به یکی از بزرگترین ، مراکز مخالفان جمهوری اسلامی شده بود.

حاکمیت مداوم در صدد سرکوب و حذف مخالفان سیاسی خود بوده و متاسفانه درخارج کشور توانسته چهره های برجسته سیاسی را به شیوه فیزیکی از بین ببرد.

ما درحالی یاد و خاطره این چهره سرشناس سیاسی ایران را گرامی میداریم که حاکمیت جمهوری اسلامی از هرزمانی متزلزل تر می باشد. مبارزه مردم آزادیخواه در داخل کشور بدون ترس و بیم به هرنوع و طریقی ادامه دارد و فشار بین المللی هر روز عرضه را برحاکمان  تنگ تر می کند. این درحالیست که باید اپوزیسیون ایرانی چه در داخل و چه درخارج کشور به هم نزدیکتر و متحد تر شوند. در راه رسیدن به آزادی و رهایی از دست جمهوری ترور و کشتار تنها گزینه متحد شدنمان میباشد و اعتراف و احترام به حقوق همدیگر.

هموطنان گرامی ما ، می دانند  که کردستان همیشه سنگر مقاومت و آزادی بوده و کردها همیشه یکی از بزرگترین قربانیان ترور جمهوری اسلامی بوده اند. ترور دو رهبر فقید حزب دموکرات کردستان دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی و دهها انسان اندیشمند و دگراندیش و آزادیخواه ایرانی توسط رژیم جمهوری اسلامی ما را برآن می دارد که همیشه با هم اقدام جدی وعاجل برای ایجاد اتحاد و همبستگی بعمل آوریم. حزب ما بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره جدی برای رسیدن به توافق و اتحاد با همه احزاب و سازمانهای دموکراتیک و آزادیخواه می باشد و درسالهای گذشته نیز در این امر مهم گامهای عملی برداشته و همچنان راسخ به این راه ادامه خواهد داد.

در بیست و یکمین سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار بار دیگر تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم و درراه رسیدن به آرمانهای قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی از پای نخواهیم نشست و تا پیروزی نهایی و برپایی نظامی دموکراتیک و آزاد به مبارزه ادامه خواهیم داد.

درود بر جان پاک دکتر بختیار و تمامی قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

حزب دموکرات کردستان – کمیته فرانسه

۶ اوت ۲۰۱۲

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.