سرود آزادی اثر استاد گلنوش خالقی

“سرود آزادی” آخرین اثر گروه هم‌آوازان رادیو و تلویزیون ملی ایران به آهنگسازی و رهبری گلنوش خالقی با شعری از فریدون مشیری است.

گلنوش خالقی

این است، ای هموطن، توفنده بانگ آزادی
با ما همصدا شوید: آزاده زنان، ای آزاده مردان

آمد ای همرهان، فردای روشن چون خورشید
آمد روزگار نو، آزاده یلان، پرچم برافرازید

نیروی ملت، رهنمای ما، بازوی ایمان، رهگشای ما
ایران ، زین دلاوران، آزاده بمان، آزاده، ای ایران

آزادی… ای آزادی…
آزادی… ای آزادی…

آزادی… ای آزادی…
گرانمایه… ای آزادی…

در راه حق آتش فشان شدیم،
از خون و آتش، گل فشان شدیم
ایران، زین دلاوران، آزاده بمان، آزاده ای ایران

چون برکشیدی تیغ ایزدی،
اهریمنان را بیخ و بن زدی

ایران زین دلاوران، آزاده بمان، آزاده ای ایران

QR Code
Print Friendly, PDF & Email
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial