دسته: دکتر ابراهیم بی‌پروا

0

پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۶

تقدیم به همه کسانی که به انسان می‌اندیشند، به امروز و فردای انسان، و فقط به اندیشیدن بسنده نمی‌کنند؛ بلکه گام‌های سنجیده هم برای تغییر مثبت شرایط و ایجاد فضای بهتری برای رشد و خوشبختی انسان برمی‌دارند، و به همه هم‌میهنانم که  در درون و برون ایران سخت مبارزه می‌کنند تا تغییرات بنیادی در ایران در ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی به وجود آورند. 

0

پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۱

تقدیم به همه مبارزان راه انسانیت، به مبارزانی که از پا نمی نشینند و آرام نمی گیرند مگر اینکه به هدف رسیده باشند، به مبارزانی که منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند، و به مبارزانی که با کاربرد همه  روش‌های ممکن سرنگونی رژیم ملایان را تسهیل می کنند و تسریع می بخشند.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial