27.01.2021

N A M I R

نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

ﻨﻬﻀﺖ ﻤﻘﺎﻭﻤﺖ ﻤﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ

    National Movement of the Iranian Resistance

N A M I R

founded by Shapour Bakhtiar 

دکتر بختیار

دکتر برومند

 نهضت ملی

اعلامیه

مقالات

پیوندها

بایگانی

تماس با ما

ایران هرگز نخواهد مرد.

استقلال و آزادی مردم ایران دو رکن اساسی اتحاد نیروهای ملی است.

با پیوستن به نهضت مقاومت ملی ایران صفوف ملیون را تقویت کنید.  

جهت درج مقالات در نشریه و اظهار نظر دربارۀ مطالب منتشر شده در آن از طریق آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید.

namir.tahrir@gmx.de

هیئت تحریریه

   

سخنرانی و مصاحبه های مطبوعاتی دکتر بختیار

  

پیام دكتر شاپور بختیار

به یاران و همرزمان دیرین در جبهه ملی

  من، اگر در آن روزها به همرزمان خود و به تمامی ملت ایران به تكرار و اصرار یادآور میشدم كه در شان نهضت ملی ایران نیست تا خود را در حركتی غرق كنند كه مشتی روضه خوان قدرت طلب و بی ریشه آن را تدارك دیده اند. اگر پا فشاری داشتم كه فرصت بدهند دولتی كه مطابق یك روند منطقی بر نظامی خود كامه تحمیل شده به خدمت سازنده خود در مسیر دمكراسی و حاكمیت ملی ادامه بدهد، امروز مردم روشن تر و آگاهتر از همیشه به صدق این نظرها راه میجویند بر بنیاد چنین برداشت ها و در مسیر چنین تجربه ای كه متاسفانه در شرائط خون و اشك و آتش و ویرانگری نصیب ملت ایران شده است من از یاران قدیم خود، از آنهایی كه بر عقاید خود استوارند دعوت میكنم تا در نهضت مقاومت ملی ایران كه ادامه دهنده راه نهضت ملی ایران و آرمانهای مصدقی است گرد بیایند و بیش از این اجازه ندهند كه هیولای جمهوری اسلامی كه به صد گواه، آخرین مراحل حیات آلوده خود را پشت سر میگذارد، حتی یك روز بیشتر از آنچه هست، از تفرقه نیروهای ملی سود بجوید.

    

متن اعلامیه دکتر شاپور بختیار

در رابطه با جنگ ایران و عراق

در شرایط ناگوار و خطیری که ملت قهرمان ایران در حال مبارزه علیه حکومت سیاه و استبدادی خمینی است، تحریکات مستمر و مغرضانه رژیم روحانی نمایان در تحمیل حکومت خود از یک سو و دخالت در امور سایر کشورها از سوی دیگر به دولت عراق امکان داده است تا با استفاده از آشفتگی حاکم بر کشور به خاک میهن عزیز ما حمله ور گردد و مصیبت تازه ای برای مردم ستم دیده ایران ببار آورد. با درود فراوان به ارتش دلیر ایران که علیرغم همه نامردمیها و بی عدالتی های رژیم غاصب خمینی در برابر تجاوز بیگانه مردانه قد برافراشته و جان برکف از خاک وطن دفاع می کنند و همچنین با درود به مردم شجاع و از جان گذشته ایکه همدوش ارتش خود، در این جنگ میهنی شرکت نموده اند، آمادگی خود را، همانطور که قبلا هم اعلام داشته ام، جهت بکار بردن کلیه امکاناتی که در اختیار دارم به منظور دفاع از تمامیت ارضی و استقلال میهنم اعلام میدارد.

دکتر شاپور بختیار

– پاریس ۲۱ مهرماه ۱۳۵۹

    

بخشی از پیام نوروزی

دکتر شاپور بختیار به ملت ایران

از شما میخواهم که نگذارید آخوندهای حاکم سلاح امید و اعتماد به آینده روشن را از شما بگیرند و عزم شما را در مبارزه سست کنند. آنها در برابر اراده شما چیزی نیستند. بهترین شاهد زبونی رِژیم در مقابله با خواست ملت، پابرجایی سنت باستانی نوروز است،...

    

پیام دکتر شاپور بختیار

بمناسبت ۱۴ اسفند

سالروز درگذشت دکتر محمـد مصدق

   خواهران و برادران عزیز؛

چهاردهم اسفند روزی است که زنده یاد دکتر محمـد مصدق، بنیان گذار نهضت ملی ایران دیده از جهان فروبست و در تاریخ ایران جاودانه شد.

"... معتقد هستم که وکلای ملت همیشه مامور ملت باشند، یعنی رقم خودشان را از ملت بگیرند"

او در مجلس چهاردهم صریحاً گفت: من طرفدار مشروطیتم و با هر دولت یا هر اکثریتی که بخواهد اساس آنرا متزلزل نمایند مخالفت می کنم.

مصدق در ظلمتی که استبداد آفرید، به چشمه ی جوشان آب زندگی دست یافت و جاودانه شد.

    

دیدگاه های دکتر شاپور بختیار و خمینی در نگاه به ملیت:

   «...من می دانستم و حالا بيشتر از آن وقت می دانم، كه ما به دو زبان و از دو چيز مختلف صحبت می كنيم. من از ملت و ايران صحبت می كنم، او از امت و اسلام صحبت می كند. ما با هم نمی توانيم وجه مشترکی داشته باشيم. من از ترقی و تکنولوژی دنیای روبه تمدن صحبت می کنم، او می خواهد ما را برگرداند به ۱۴۰۰ سال پیش...»

    

سخنان دکتر شاپور بختیار

درباره چگونگی به قدرت رسیدن خمینی و اهداف فتنه او

   خواهران و برادران عزیز، کشور ما پس از گذشت سالها موفق شده بود که یک حکومت قانونی بر طبق اصول حاکمیت ملی و حفظ اصول مشروطیت به دست آورد. اکنون پس از گذشت دو سال و نیم بر همگان مشخص شده است که چگونه قدرتهایی که نمی خواهند ایران را آزاد و سربلند و مترقی ببینند شورشی به نام مذهب و با ایادی خود برای برانداختن آن حکومت که ضامن بقای ملیت و نوید دهنده آزادیهای واقعی مردم ایران بود به پا کنند. این شورش را دو سال قبل همان وقتی که عده بی شماری مرعوب و باقی مردم مجذوب پیشوای آن روح الله خمینی بودند به روشنی شناختم و نام آن را فتنه خمینی گذاردم. ولی امروز در مقابل مدارک بی شماری که در دست است همه مردم ایران می توانند از ماهیت ضد ایرانی و مأموریت خمینی در برانداختن بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور آگاه شوند. در آن روزهای تب و هیجان کسی به فریادهای حق گویانه گوش فرا نمی داد ولی اکنون شب و روز مردم ایران می خواهند که به این فتنه بر باد دهنده خاتمه داده شود و این پرانتز سیاه را در تاریخ ایران بسته بدانید. من برای این کار هر روز مصمم تر می شوم و باز تکرار می کنم که تا جان دارم برای باز پس گرفتن ایران از دست عوامل ارتجاع سرخ و سیاه خواهم جنگید.

    

مصاحبه  با روزنامه «لومتن» چاپ پاریس

دکتر شاپور بختیار: «هیچ کس نمی داند جمهوری اسلامی وی چیست و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در می آید. او نه تعدد گروه های سیاسی را می پذیرد نه دموکراسی را. می خواهد روحانیت قانون الهی را اجرا کند؛ همه چیز اینجا شروع می شود و اینجا تمام می شود.»

    

سخنرانیِ تاریخیِ دکتر شاپور بختیار به هنگام معارفه در مجلس سنا – دیماه ۱۳۵۷

● مصاحبه مطبوعاتی دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر  ایران  ۹ بهمن ۱۳۵۷

● سخنرانی دکتر بختیار در هلند سپتامبر ۱۹۸۹

● مصاحبه با شاپور بختیار، شش ماه پس از انقلاب ایران

● نظر بختیار در مورد جنگ ایران و عراق

● اظهارات شاپور بختیار در مورد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت

● اظهارات شاپور بختیار در مورد میراث آیتالله خمینی

● اظهارات شاپور بختیار در مورد رهبری آیتالله خامنهای

● سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملی

● مصاحبه شاپور بختیار با رادیو تهران در زمان نخست وزیری

● پیام بختیار در مخالفت با جمهوری اسلامی در فروردین۱۳۵۸ هنگام زندگی مخفی در ایران

● مصاحبه با بحتیار در مورد فعالیت هایش در سال ۱۹۸۰

● پیام دکتر شاپور بختیار بمناسبت ۱۴ اسفند سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق  بتاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۱

● پیام دکتر شاپور بختیاربه میتینگ سازمان دانشجویان و جوانان نهضت مقاومت ملی بمناسبت روز ۱۶ آذر و روز جهانی حقوق بشر ۱۶ آذر ۱۳۶۰ خورشیدی

● برای شنیدن مصاحبه با شاپور بختیار، از مجموعه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد

    

فیلم مستند

  

 ● فیلم مستند از دوران نخست وزیری شاپور بختیار 

قسمت اول  /   قسمت دوم   /  قسمت سوم

 جنايت مقدس، فيلمي در مورد جزئيات قتل شاپور بختيار

مصاحبه و گفتار در یوتیوب

مصاحبۀ علی لیمونادی با دکتر بختیار و سی وچهارمین سالگرد انقلاب

مصاحبه دکتر شاپور بختیار با مرکز تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد

  

نوشته ها

  

 زندگی نامۀ شاپور بختیار

روزشمار دولت بختیار

پانزدهم بهمن ١٣٥٧

بختیار: دموکراسی را وجه المصالحه سازش با خمینی نمی کنم

روزنامه اطلاعات چهاردهم بهمن

سی و هفت روز پس از سی و هفت سال

سی و هفت روز  پس از ۳۷ سال

یکرنگی دکتر شاپور بختیار

مرغ طوفان

متن نامه سرگشاده شادروان دکتر شاپور بختیار خطاب به رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا

اگر خمينی كشته شده بود آنوقت شما می دیدید كه مردم ايران تا چند سال برای يك جنايتكار اشك ميريختند و سينه ميزدند.

  

درباره دکتر بختیار و باورهایش

 

مطالبی از اعضای شورا و سایرین

گفتگوی لادن برومند با صدای آمریکا در بیست و یکمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار

  

مقالات

 

    ایرج پزشک زاد

لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت

    قانون اساسی ما عملا لائیک بود!

داێی جان ناپلٶن  اثر جاودانه ایرج پزشک زاد

گفت‌وگوی دویچه وله با ایرج پزشکزاد

"دایی جان ناپلئون" در پایگاه ناتو

 

    علی شاکری زند

توسل به دروغ و فریب

برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار

پیرامون یکی از پرگویی های کاشف "سکولاریسم نو"

- بخش نخست

- بخش دوم

- بخش سوم

دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی

که در پی اجرای" راه حل نهایی" برای مردم فلسطین است

نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب

  - اختلاف از کجا آغاز شد و کدامیک تکروی کردند؟

  - دکتر صدیقی، دکتر بختیار، دکتر سنجابی؟

  - بخش یکم و دوم

پایگاه اجتماعی توتالیتاریسم در ایران و جهان

مصاحبه ی صدای آمریکا باعلی شاکری زند

درباره پرچم ملی ایران

ملاحظاتی پیرامون مقاله ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱

بخش اول روحانیت درنهضت ملی

بخش دوم نگاه دوم مهندس بازرگان به روحانیت

الف ـ از زبان بازرگان

ب ـ مشروعیت دولت ها

بخش سوم ــ تیر خلاص  بهره ی الف

شروع تدارکات حمله ی عراق به ایران بهره ی ب

نقش آیت الله خمینی در بروز جنگ با عراق

منشاء هراس شدید نظام از مردم! بخش یکم

منشاء هراس شدید نظام از مردم! بخش دوم

منشاء هراس شدید نظام از مردم! بخش دوم بهره ی ب

به مناسبت بیست و پنجمین سال قتل شاپور بختیار

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه

◄ بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش جهارم

به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار

صدیقی، بختیار، برومند، سنجابی، شریعتمداری، خمینی

نگاهی به مناسبات و گفت و گوهای رهبران ملی و سران مذهبی در آخرین ماههای ۱۳۵۷ 

بخش یکم  بخش دوم بخش سوم

تکمله ای در توضیح بعضی از مقولات و مفاهیم مقاله ی سی و هشتمین سال تشکیل دولت شاپور بختیار

 

 

   حسین اسدی

"خلافت امت واحده" و"ام القرای" اسلام

انتخابات و معضل آقای خامنه ای

آقای خاتمی"جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟"

مناقشه هسته ای و خطاهای آقای خامنه ای

حکومت حسینقلی خانی

جمهوری اسلامی، نظامی رو بزوال

دخالت دین در حکومت و تمامیت ارضی کشور

واقعیت های موجود و دولت "تدبیر و امید"

درخت تلخ سرشت جمهوری اسلامی

دکتر شاپور بختیار و حوادث سال ١٣۵٧

عواملی که به تحقق نظام ولایت فقیه کمک نمودند

 

  حسن نقیبی

متن سخنرانی به مناسبت ششم اوت

یاد آوری هایی به آقای مهندس جواد خادم

و پرسش هایی از ایشان! (شماره یک)

متن سخنرانی آقای حسن نقیبی عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران

بر مزار دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

روز ۱۵ امردادماه ۱۳۹۶ در گورستان مونپارناس پاریس

 

    دکتر محمدرضا خوبرویپاک

سخنی دیگر دربارۀ فدرالیسم

نخبگان محلی، جهانیسازی و رویای فدرالیسم

اقوام و اقلیت‌ها و جایگاه حقوقی آنان

خوابِ آشفتهِ ملّت‌سازی

ترجمه بخشی از کتاب کردها و بیگانگان

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است؟

مردم کیانند؟ (بخش یکم )

 

    مهدی مظفری

دلایل شکست مدرنیته در ایران و جوامع مسلمان

۳۷ سال پس از ۳۷ روز، بختیار کشته شد اما نمرد!

 

    مسعود نقره کار

جاهل‌ها و لات‌ها در انقلاب و در حکومت

 

    البرز هرازی

سی و شش سال پیش و مسئله ی استقرار دولت در چارچوب قانون اساسی

 

  صدیقه وسمقی

- موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران

به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷

 

    حسن يوسفی اشکوری

نقدی بر نقد آقای شاکری زند 

 

    احسان هوشمند

نقد و بررسی کتابی از ناصر فکوهی

همسازی و تعارض در هویت و قومیت

 

    ماشاءالله آجودانی

وطن، زبان فارسی و شعر مشروطه

 

بیاد دکتر غلامحسین صدیقی مروج علوم اجتماعی و بنیان گذار جامعه شناسی در ایران

 

سرکوبهای بعد از انقلاب به روایت غلامحسین ساعدی

 

    اعتصاب مطبوعات:

 نقش بختيار و خمينی و ماجرای يک دسيسه خيانتبار

اعتصاب مطبوعات، آقای خمینی و شاپور بختیار

  

    آشنایی با قرارداد ۱۹۰۷

ایران بدون اطلاع ایرانیان بین انگلستان و روسیه تقسیم شد

   

شعر و موسیقی

 

داریوش: نه  کام همگان باد روا، کام شما نه

نوروزانه ... دکتر اسماعيل خوئی

متن کامل با پخش صدای دکتر اسماعیل خوئی 

     

نامه های وارده

 

//  ---

     

برای خواندن باقی مطالب ماه جاری اینجا کلید کنید.

 

 

سعيد بشيرتاش

روزشمار دولت ملی شاپور بختیار

به مناسبت شانزدهم دی‌ ماه

مروری بر اتفاقات آنروزها، هشدارهای دکتر بختیار، عملکردهای او و کسانی که دستی در آتش داشتند، برای آگاهی نسل جوان

یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۳۵۷

- آیت الله خمینی خبر پذیرفتن دکتر بختیار را تکذیب کرد

- ناراحتی بازرگان از خلف وعده آیت الله خمینی

- تحصن روحانیون در دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری از بازگشت خمینی به کشور

- احمد خمينى: ملاک جواز و عدم جواز آزادی، خیانت به دین و ملت است

- دهها کشته در درگیری های خونین تهران

 

ابوالفضل محققی

چرا نسل جدید ایران ما را نمی‌شناسد؟

(قسمت ششم)

بزرگترین اشکال جریان‌ های سیاسی اپوزیسیون این است که هنوز قادر نیست تغییرات عمیقی را که طی این ۴۰ سال در افکار عمومی به ‌خصوص در تفکر نسل جوان رخ داده ببیند و قبول کند. نسلی که با تمام نارسایی‌ های حاصل از سلطه استبداد و حکومت ارتجاعی که زیرعنوان مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب که با بگیر، ببند، تبلیغات وسیع و صرف هزینه ‌های هنگفت و جاری کردن انواع محدودیت ‌ها، برپایی هیئت ‌های گزینشی از مدرسه تا دانشگاه و مراکز استخدامی توأم بود تا امروز مقاومت کرده و تن به این تفکر اسلامی نداده است.

 

سیلی خوردگان

مانا نیستانی                 یکشنبه, ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱                  ایران وایر

 

شیراز- فرهاد ن.

همه ی ما برای امروز و فردای میهنمان، بختیاریم!

برخی ستیزهای سیاسی آنقدر بزرگ و با اهمیت اند که محدود به زمان خاصی نمی شوند؛ در مسیر تاریخ حرکت می کنند، گاهی به سطح می آیند و گاهی به اعماق می روند. اما همواره هستند تا زمانی که به نتیجه ای قطعی برسند. ستیز بر سر استقرار دو نوع حکومت، نوع اول، حکومت مشروطهِ (مشروط بودن ساختار قدرت به قوانین ناشی از خواست مردم) از طریق و مبتنی بر دموکراسی (برابری انسان ها، آزادی بیان و فعالیت های اجتماعی و سیاسی، انتخابات آزاد و مستمر)، از یک سو و نوع دوم، حکومت مبتنی بر انواع ایدئولوژی های تمامیت خواه، ادیان، طبقات، افراد و خاندان ها و...

 

ابوالفضل محققی

درسی که از سخنرانی بایدن می‌توان گرفت

دو روز پیش میلیون ‌ها نفر چه کسانی که با آمریکا دشمنی می ‌کنند و چه کسانی که دوستی می‌ ورزند با دقت سخنرانی دقیق و تاریخی جو بایدن را دنبال می ‌کردند تا پیام مشخص او را به ملت آمریکا و جهانیان بشنوند. سخنرانی کسی که قرار است بر نابسامانی آمریکای دوران ترامپ چه در سطح داخلی و چه در ارتباط با جهان خارج سر و سامان بخشد. من نه قصد تجزیه و تحلیل این سخنرانی را دارم و نه بضاعت فکری من چنین اجازه‌ ای را می ‌دهد.

 

آنا آریا

او سیمرغ بود

 او سیمرغ بود

همان سیمرغ افسانه های ایرانی

او بزرگ بود

به بزرگی اشک هایش

به بزرگی ایستادگی اش

در روزهایی که پدران و مادران ما در کوچه ی بن بست گیر کرده بودند

 

«عصای دست» آقا

کارتون از بهنام محمـد ی                سازمان حقوق بشر ایران             ۸دسامبر ۱۸

 

عفو بین‌الملل:

چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی نباید استمرار داشته باشد

در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را برای توقف رویه «استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات» تحت فشار قرار دهد.

 

ابوالفضل محققی

سرزمین گل وبلبل "ام القرای اسلام" در آئینه یک تصویر

(بخش سوم - شیراز)

"چند روزی است شیرازم سرزمین حافظ و سعدی. دیرگاهی است که هر دو در خوابند بی خبر ازحکومت خرقه پوشانی که در میخانه‌ها بسته و در تزویر ریا گشوده‌اند. خرقه هائی آلوده فساد، گندیدگی، جهل وجنایت. خرقه هائی که مستوجب آتشند! و آتش بر خرمن هستی یک ملت زده‌اند".

 

سازمان حقوق بشر ایران

زندان مرکزی زاهدان؛

انتقال دو روحانی اهل‌سنت جهت اعدام

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ دی ۱۳۹۹:  دو روحانی اهل ‌سنت به ‌نام‌ های مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. از خانواده این دو زندانی خواسته شده تا برای آخرین ملاقات به زندان بروند.

 

هشدار سازمان حقوق بشر ایران

نسبت به احتمال تحویل محمـد مساعد به ایران

کمیته بین ‌المللی حمایت از روزنامه‌ نگاران (CPJ)  با انتشار خبری، از مقام‌ های ترکیه خواسته تا از بازگرداندن محمـد مساعد، روزنامه ‌نگار تحقیقی، به ایران خودداری کنند. سازمان حقوق بشر ایران با یادآوری به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد (۱۹۵۱ ژنو) که ترکیه از امضا کنندگان آن است و بر پایه ماده ۱۴  اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌ گوید «هرکس حق دارد برای جلوگیری از تعقیب از آزار و شکنجه، از گرفتن حق پناهندگی در سایر کشورها برخوردار شود»، از مقام‌ های ترکیه می ‌خواهد تا این روزنامه ‌نگار را مورد حمایت قانونی قرار دهند.

 

علی شاکری زند

از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟

چه کسی عبورکرد و چگونه؟

بخش دوم

برنامه های دولتی فردا جای برنامه ی مبارزه ی امروز را نمی گیرد

با اعلام برنامه ی دولت آینده، دولت پس از مؤسسان، بر روی کاغذ هم نمی توان آن سابقه ی یادشده در بالا ـ ن. ک. بخش یکم این مقاله ـ را به دست فراموشی سپرد. عدالت اجتماعی، همچون یک اصل، مهم است اما نحوه ی تحقق آن برای هر حزب و سازمان سیاسی متفاوت است و در هر حال تنها پس از تغییر رژیم و استقرار دموکراسی موضوع پیدامی کند؛ همچنین است برنامه هایی چون دفاع از محیط زیست و پاسداری از منابع گوناگون کشور. طرح اینگونه برنامه های اصولی، بدون برنامه ی مبارزه «حلوای نسیه» است.

 

ابوالفضل محققی

چرا نسل جدید ایران ما را نمی شناسد؟

(قسمت پنجم)

هرزمان که چشم اندازی، روزنه کوچکی در جامعه برروی جوانان گشوده می شود، قدرت و آرزوهای جوانان دست بدست هم میدهند ملیون ها جوان را به صحنه مبارزه سیاسی و اجتماعی می کشاند. دستگاه سرکوب حکومت دست به خشونت و کشتارمی زند تا چشم زهر از مردم بگیرد.

 

داستان کوتاهی از رز آتشگاهی

«دیگر کسی نبود تا به اعتراض درآید»

 چیزی به سپیدهء صبح نمانده بود. هوا هنوز تاریک بود. لحاف را روی سرم کشیده بودم. احساس میکردم سر و صورتم یخ زده است. قدری احساس بی حالی و کرختی داشتم. اتاق خیلی سرد بود. ولی هنوز آبان ماه بود و برای روشن کردن بخاری زود بود. قرار گذاشته بودیم برای صرفه جویی در مصرف گاز، اول زمستان بخاری روشن کنیم. آنهم فقط چند ساعت، دقیقا مثل سالهای گذشته. شبها بخاری را خاموش می‌کردیم و زیر لحاف می‌خزیدیم و روزها چند ساعتی، اول صبح و اول شب روشن‌اش می‌کردیم که فقط خانه قدری هوا بگیرد. از پسِ پرداخت قبض‌ها که نمیدانم چگونه محاسبه میشدند برنمی آمدیم. هر بار که قبض را تحویل میگرفتیم، درست مثل کابوسِ نامهء اعمالِ روز حساب بود.

 

سعید پیوندی

سایه سنگین مصباح یزدی بر سراب اسلامی کردن دانشگاه‌ها و علوم انسانی

مصباح یزدی به «استفاده از منبع وحی در تولید علم» اعتقاد داشت

 یادداشتی از سعید پیوندی: آیت‌ الله مصباح یزدی به ‌گفتهٔ همگان یکی از اصلی ‌ترین نظریه ‌پردازان دینِ قشری و دگرستیز و نیز خشونت دینی بود. بسیاری نوشته ‌ها هم که در روزهای اخیر به مناسبت مرگ او منتشر شدند، به‌درستی به سویه ‌های گوناگون این خوانش عبوس، بسته، ناسازگار با زمانه و ایدئولوژیک از مذهب شیعه پرداختند. مشارکت عملی او در قلمروِ سیاست و یا توجیه خشونت مقدس علیه روشنفکران و دگراندیشان و مشروعیت بخشیدن به آن نیز از نظرها دور نمانده است.

 

علی شاکری زند

از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟

چه کسی عبورکرد و چگونه؟

بخش اول

پرچمی که در آبانماه ۱۳۵۷ در پاریس ـ نوفل لوشاتو به زمین گذاشته شد، پرچم دفاع از دستاوردهای نهضت مشروطه و قانون اساسی آن، شاپور بختیار، با تشکیل دولت قانونی خود، آن را در تهران از نو برافراشت تا راه کسانی را که به دستاویز آزادی می خواستند ملت را به بند اسارت مشروعه بکشانند سدکند. پس از تسلط آخوندها و پیاده نظام «مترقی» آنها بر کشور، مردی که اهل سکوت و تسلیم در برابر شرارت نبود بناچار به خارج از کشور آمد و دفاع از دستاوردهای نهضت مشروطه را ادامه داد و پرچم آن را همچنان برافراشته نگاه داشت.  

 

رهبر داروشناس

مانا نیستانی                                        پنجشنبه, ۱۴ژانویه ۲۰۲۱         ایران وایر

 

یک کشتی‌گیر ایرانی دیگر در آستانه اعدام

طبق گفته بستگان و نزدیکان مهدی علی ‌حسینی، حکم اعدام این کشتی‌ گیر فرنگی ‌کار حرفه‌ ای که بیش از ۵ سال است به علت اتهام قتل در زندان بسر می ‌برد، در طول روزهای آینده اجرا خواهد شد. این ورزشکار از سوی دادگاه‌ های جمهوری اسلامی به قصاص محکوم شده است.

 

جمشید برزگر

ایران همچون یک گروگان؛  

چهره بی‌نقاب یک حکومت

سخنرانی روز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را باید یک سخنرانی تاریخی دانست که چکیده و بیانگر ماهیت حقیقی جمهوری اسلامی و رهبری آن است: از بی ‌اعتنایی به جان و زندگی شهروندان ایرانی گرفته، تا برجسته کردن تمام محورهایی که در چهار دهه گذشته در تضاد آشکار با منافع ملی ایران و ایرانیان بوده اند و با این حال، بی‌ وقفه و با پرداخت هزینه آن از سوی مردم پیگیری شده‌اند.

 

پیام "شجاعانه" دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به خامنه‌ای

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه «صنعتی شریف» تهران همزمان با سالگرد انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین، با انتقاد از «دروغ ‌گویی» حکومت ایران درباره سرکوب و کشتار شهروندان نوشت: «واضح و شفاف اعلام می‌ داریم که ما از شما بیزاریم.»

 

قاتل بر مزار مقتول

مانا نیستانی                                     پنجشنبه, ۷ ژانویه  ۲۰۲۱          منبع: ایران وایر

 

فرشته قاضی

روایت خواهر سیاوش غفوری آذر

از آتش گرفتن زندگی بازماندگان پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی

سیاوش غفوری آذر و همسرش سارا

هواپیما اما به کی‌ یف نمی‌رسد: «سیاوش به من قول داده بود با من تماس می ‌گیرد. دو ساعت بعد برای این‌ که دلشوره داشتم، رفتم سراغ گوشی و دیدم نوشته یک هواپیما افتاده. من جیغ و داد کردم. خودم فهمیدم، برای اینکه نگران بودم و اصلاً نمی ‌توانم باور کنم که عمدی نبود. عمدی بود. چطور من متوجه شده بودم که هیچ سررشته‌‌ای ندارم! اگر عمدی نبود، آسمان را باید می‌ بستند. در آن شرایط جنگی باید آسمان بسته می ‌شد.»

 

مهدی مظفری

پهلویسم، بناپارتیسم و پاسداریسم

از دیدگاه علوم سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی، نظامی است بی‌همتا. با هیچیک از نظام های پیشین جهان و نظام‌ های کنونی قابل مقایسه نیست. معجونی است از همه چیز که این همه چیز با سریشم شیعه دوازده امامی و چهارده معصومی بهم چسبانده شده که ولی فقیه  سریشم‌دار اعظم آنست. چون رژیم «همه چیز» است و همه چیز در عالم نظر مترادف است با «هیچ چیز»، از این رو، مقایسه این رژیم با رژیم‌های سیاسیِ دیگر ناممکن است.

 

فرشته قاضی

روایت تکان‌دهندهٔ حامد اسماعیلیون از پروازی که هرشب سرنگون می‌شود

«آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه‌ های ما. هر شب دارد سقوط می‌ کند و ما از این ماجرا رهایی نداریم. تسخیر شدیم توسط جنایتی که کسی را رها نخواهد کرد. من کتاب زیاد خوانده‌ ام، فیلم زیاد دیده‌ ام ولی به یاد نمی ‌آورم هیچ کتابی هیچ فیلمی را که بتواند توصیف کند چه گذشت و چه دارد می ‌گذرد.»

 

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه

مصاحبه با آقایان حسین موسویان و علی شاکری زند

موضوع: اپوزیسیون جدی و مؤثر

 جهت دیدن ویدئوی مصاحبه در یوتیوب اینجا کلیک کنید.

 

رادیو فردا:

بازخوانی گاه‌شمارِ ۷۲ ساعت لاپوشانیِ یک فاجعه

بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸، ساعتی پس از حملهٔ موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین از مقصد تهران، دقایقی پس از برخاستن، سقوط کرد و همهٔ ۱۷۶ سرنشین آن ازجمله ۱۴۶ ایرانی کشته شدند.

 

جمشید برزگر

دروغ‌های بی‌پایان یک جنایت؛ کدام محاکمه، کدام حکم؟

عملکرد یک ساله تمامی دستگاه‌ ها و مقامات جمهوری اسلامی، از سپاه پاسداران به‌ عنوان عامل سرنگونی و جان باختن ۱۷۶ مسافر هواپیما گرفته تا قوه قضائیه که رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفته و وزارت امور خارجه و دولت که در تماس و گفت‌ وگو با خانواده ‌های جان‌ باختگان و کشورهای ذینفع در این جنایت بوده‌ اند، امیدی اندک برای پذیرفتن این ادعا برجا می‌ گذارد که جمهوری اسلامی به ‌راستی در پی اعلام دلایل شلیک به یک هواپیمای مسافربری و مجازات آمران و عاملان اصلی آن در فرآیندی شفاف باشد.

 

ابوالفضل محققی

چرا نسل جدید ایران ما را نمی شناسد؟

(قسمت چهارم)

طی این چهل واندی سال تغییرات بسیار زیادی در بین جوانان بخصوص این نسل جوان و نوجوان امروز ایران اتفاق افتاده است. تغییراتی مثبت ومنفی! تغییرات و فناوری گسترده در عرصه انترنت و دنیای مجازی جوان و نوجوان ایران را بلاواسطه به شبکه عظیمی از اطلاعات، دستاوردهای علمی، هنری، سبک جدیدی از زندگی، نمایش بسیار گسترده از نگاه به جهان اطراف، پذیرش و انتخاب و نهایت همسان پنداری و همان سان گری ارتباط می دهد.

 

شیما شهرابی

نیک‌آهنگ کوثر،

مصباح و تمساحی که سرنوشت یک کارتونیست را عوض کرد

کارتون «استاد تمساح» نیک‌آهنگ کوثر

تمساح با دمش در حال له کردن روزنامه ‌نگار بود و هم‌ زمان اشک می ‌ریخت. تیتر کارتون «استاد تمساح» بود. این کارتون را نیک‌آهنگ کوثر بهمن ماه سال ۱۳۷۸ برای روزنامه آزاد کشید.

«استاد تمساح» هواداران آیت‌ الله محمـدتقی مصباح یزدی، از روحانیون بانفوذ شهر قم، را عصبانی کرد. آن‌ ها این کارتون را توهین به مقام این روحانی تلقی کردند و خواهان برخورد با صاحب اثر شدند.

 

ابوالفضل محققی

چرا نسل جدید ایران ما را نمی‌شناسد؟

(قسمت سوم)

فاصله‌ ای طولانی بین ما و جوانان وجود دارد. فاصله ‌ای که به هر میزان جلوتر می ‌آئیم و به نسل جدید نزدیک ‌تر می ‌شویم آن‌ ها دورتر می ‌شوند و از دسترس ‌مان خارج می‌ گردند. در این دورشدن بخشی از حافظه ‌ی تاریخی یک دوره نیز کم‌ رنگ و کم ‌رنگ ‌تر می ‌شود، درخت زندگی شادابی از دست می ‌دهد، ریشه‌ هایش رو به خشک ‌شدن می‌ رود! نسل جدید تکیه داده بر این درخت بی ‌ریشه که در مسیر طوفان ‌های سهمگین قرار دارد تاوان سنگینی را باید پس دهند سنگین‌ تر از تاوان نسل ما.

 

در آخرین روز سال ۲۰۲۰

سازمان حقوق بشر ایران:

حسن رضایی، کودک-مجرم در زندان رشت اعدام شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹: حکم حسن رضایی، کودک- مجرم زندان مرکزی رشت (لاکان) به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران اعدام این کودک- مجرم را شدیدا محکوم می ‌کند.

 

چمدان‌های پول، جعل اسکناس و پرونده‌های کرمان؛

اتهامات اقتصادی قاسم سلیمانی و سپاه قدس

پول ‌پاشی ۲۲ میلیون دلاری قاسم سلیمانی به عضو ارشد حماس تازه ‌ترین موردی است که خبرساز شده اما اتهامات فساد مالی سلیمانی و افراد مرتبط با او و نیروی قدس سپاه بسیار گسترده ‌تر است. فعالیت‌ های او در کرمان، جعل اسکناس در اروپای شرقی، پرونده رزم‌ حسینی و خیریه همسر قالیباف تنها بخشی از سایر اتهاماتی است که رد پای سلیمانی و سپاه قدس در آن‌ ها دیده می‌ شود.

 

جمشید برزگر

«قتلگاهی» به نام جمهوری اسلامی

سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارش خود درباره وضعیت روزنامه‌ نگاری در جهان در سال ۲۰۲۰، با اشاره به «اعدام» روح ‌الله زم جمهوری اسلامی را رکورددار قتل روزنامه ‌نگاران در جهان اعلام کرده است.

 

دویچه وله:

اهدای جایزه حقوق بشر کانون وکلای آمریکا به نسرین ستوده

کانون وکلای آمریکا جایزه سالانه خود را به نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، اهدا کرد. خانم ستوده این جایزه را به خاطر "خدمات دلیرانه و بی ‌دریغ در راه حقوق بشر" دریافت کرده است.

 

کیان ثابتی

دکتر بهرام افنان،

پزشک بهایی و پرسش «اسلام یا اعدام»

در دوران همه‌ گیری ویروس کرونا، صدها پزشک و پرستار بهایی ایرانی در سراسر جهان به بیماران خود کمک می‌ کنند و از سوی مردم و دولت‌ های کشوری که در آن اقامت دارند، تحسین می ‌شوند. اما بسیاری از این پزشکان و پرستاران که در ایران درس خواندند و خدمت کردند، پس از انقلاب اسلامی بی‌ کار شدند، از تحصیلات دانشگاهی محروم شدند و سهم بسیاری از آن‌ ها چوبه‌ های دار و جوخه ‌های آتش شد.

غروب ۲۶خرداد۱۳۶۲، شش زندانی بهایی، از جوان ۳۴ ساله تا پیرمرد ۶۶ ساله، برای اعدام به سوی میدان «چوگان» شیراز برده شدند. یکی از آن‌ ها دکتر بهرام افنان بود.

 

حمایت‌های مادی و مالی ایران از حزب‌الله

کشورهای منطقه به سیاست جمهوری اسلامی در راستای حمایت از گروه ‌های شبه ‌نظامی اعتراض دارند و آن را دخالت در امور کشورهای همسایه می ‌دانند. یکی از گروه ‌هایی که بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک است، حزب ‌الله لبنان است. حسن نصرالله رهبر این گروه پیش‌ تر گفته بود: «این را با صدای بلند و آشکارا اعلام می ‌کنیم که ما از جمهوری اسلامی حمایت ‌های مادی و مالی دریافت می‌ کنیم و به این مسئله هم افتخار می ‌کنیم.»

به گفته کارشناسان سیاسی گرچه ارسال کمک‌ های مالی به حزب‌الله لبنان به علت مشکلات اقتصادی ایران کاهش یافته، اما این کمک ‌ها هم‌چنان ادامه دارند. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به موضوع حمایت‌های مادی و مالی ایران از حزب‌الله پرداخته است.  منبع: دویچه وله

 

دویچه وله:

اعتراف حماس به دریافت پول از سلیمانی:

چمدان‌هایمان دیگر جا نداشت

محمود الزهار، عضو ارشد گروه فلسطینی حماس در مصاحبه با "العالم" شبکه عربی تلویزیون ایران گفته است پس از دیدار اول خود با قاسم سلیمانی ۲۲ میلیون دلار دریافت کرده و در چمدان‌ های آنها دیگر جایی نبوده است.

 

خالد خسرو

سلیمانی، ایالات متحده و جاه‌طلبی بین‌المللی ایران [جمهوری اسلامی]

نگاهی به کتاب "فرمانده سایه" اثر آرش عزیزی

اگر شاه نمی ‌رفت، شاید قاسم سلیمانی همان کارمند سازمان آب ‌وفاضلاب استان کرمان باقی می ‌ماند یا مربی ورزش مورد علاقه‌ خود، کاراته می ‌شد. اما خمینی همه چیز را تغییر داد، از جمله قاسم ۲۱ ساله را که به معترضین ضد شاه در کرمان پیوست و با آغاز جنگ ایران و عراق وارد سپاه پاسداران شد. او در سپاه، از یک سرباز ساده به یک فرمانده بلندپرواز تبدیل شد. سپس، زندگی خود را وقف اهداف جاه‌ طلبانه جمهوری اسلامی کرد تا جایی‌که در این راه کشته شد.

 

فرشته قاضی

جمهوری اسلامی و شیوه حکومت بر قبرستان‌ها

قبرستان به قبرستان، بر سر هر قبر بی ‌نام و نشانی می ‌نشینند با این امیدواری که شاید فرزندشان زیر آن خاک خوابیده باشد. با بوته‌ ای گل یا تکه ‌ای سنگ نشانی می‌ گذارند و با تخریب هر نشان، نشان دیگری می ‌نشانند. با شکستن هر سنگ قبر، سنگ دیگری می‌ سازند تا جایی که خودِ سنگ‌ های شکسته می‌ شود «نام و نشان».

 

سیامک ملامحمـدی

تاملی بر واقعیت تلخ مرده‌آزاری در ایران

تخریب گورستان ‌ها و ناپدیدسازی اجساد در ایران تبدیل به سنتی پایدار گشته و هرازچند گاهی اخبار متعددی مبنی بر از بین بردن سنگ قبرهای درگذشتگان، توسط افراد مجهول به گوش می‌ رسد. ابعاد این کار آن قدر گسترده و دارای یک الگوی ثابت است که می ‌توان آن را یک عمل نهادینه شده و در راستای اهداف خاص سیاسی در نظر گرفت. عملی که مزار گروه گسترده‌ ای از مطرودان و نامقبولان حکومت ایران را شامل می ‌شود:

 

چرا جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست؟

بلومبرگ:

نیش عقرب اقتضای طبیعت‌اش است

کیهان لندن - روزنامه «فایننشال تایمز» سه‌شنبه ۲۲ دسامبر (۲ دی‌ ماه) در گزارشی با اشاره به برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای باقی ‌مانده در برجام نوشت قدرت‌ های اروپایی از پیشنهاد جو بایدن در مورد بازگشت آمریکا به توافق اتمی با ایران به شکل فعلی پشتیبانی کرده‌ و فعلاً از مهار نظامی و سیاست‌ های منطقه‌ ای جمهوری اسلامی ایران دست کشیده‌ اند!

 

مسعود میرراشد

آقای خامنه‌ای! شاه سلطان حسین کیست؟

آقای خامنه‌ای، در سالهای گذشته از سوی دوستدارانتان مقایسه ‌ای بین آخرین پادشاه صفویان شاه سلطان حسین با برخی از شخصیتهای سیاسی و به ویژه با محمـد خاتمی صورت گرفته که خودتان نیز به شیوه‌ های گوناگون نقشی در آن داشته ‌اید.

 

تهران – سازمان پزشکان جبهه ملی ایران

تهیه واکسن معتبر برای کنترول ویروس کرونا در کشور، اولین وظیفه حکومت است

بروز پاندمی کرونا در کشورمان از حدود یک سال قبل، با برخورد غیرکارشناسانه و ندانم کاری و سوء مدیریت از طرف حکومت روبرو گردید. اگر از آغاز پیدایش بیماری در قم، مقابله علمی با آن صورت می گرفت و به نظر کارشناسان توجه می شد و پنهان کاری به دلیل مقاصد حقیر سیاسی انجام نمی گرفت و پروازهای ماهان به چین قطع می شد و به نظریات مبتذل افراد ناآگاه توجه نمی شد، کشور ما نباید در معرض این همه ضایعات جانی و خسارات مالی واقع می شد.

 

سعید پیوندی

دست بی‌چون‌وچرای دین حکومتی در جیب مردم

چند سالی است که با آشکار و رسانه‌‌ ای شدن مبلغی که در بودجه سالانه کشور برای شماری از سازمان ‌های مذهبی وابسته به حکومت در نظر گرفته می‌ شود، بحث و جدل پیرامون هزینه ‌های مالی سازمان ‌ها و نهادهای وابسته به دین دولتی به عرصه عمومی کشیده شده است.

 

ابوالفضل محققی

تلفنی آموزنده، گفت‌وگویی لذت‌بخش!

تلفنم زنگ می‌ خورد صدایی آرام اما سرشار از محبت در گوشی می ‌پیچد. عزیز دیریافته‌ ای است از حال و روزم می‌پرسد. گریزی به خاطرات چند روزی که در ازبکستان بود می ‌زند از سادگی و صفای مردم آن دیار می‌گوید.

می ‌گوید «ممنونم که تلاش می ‌کنی تا بخشی از آن ‌چه بر ما گذشت را بنویسی. از این ‌که چنین سخت بر تو می ‌تازند دلگیر نشو و بنویس که کمتر کسی از دوستان و دست ‌اندرکاران گذشته سازمان حاضرند آن چه که در خلوت می ‌گویند عیان در نوشته بیان کنند! بنویس و جانب عدالت از هر دو سو را رعایت کن که می ‌کنی.»

 

هادی خرسندی

ویدئوی رهبری، به سرعت چارلی چاپلین

گزارشی از «پایگاه تنظیم سرعت مقام معظم»

تند کردن و کند کردن ویدئوهای رهبری خبرساز شد

این گفتگو در «پایگاه تنظیم سرعت مقام معظم رهبری» زیرمجموعه «ستاد سفت کن شل کن عظما» جریان دارد. بعد از خبرها و کلیپ‌هایی که آمد راجع به اینکه بی.بی.سی، فیلم رهبری را کُند کرده که مریض نشانش بدهد، کارشناسان ویدیوئی رژیم مشغول رفع بحران هستند.

 

ابوالفضل محققی

چرا نسل جدید ایران ما را نمی شناسد؟

(قسمت دوم)

تب ناشی از شرمساری حمایت از رژیم خمینی پس از مدتی فروکش کرد جامه عرق کرده از تن کشیدیم و بار دیگر مدال های کهنه را از صندوقچه های گوناگون بیرون آوردیم، نخست شرمگینانه بر سینه آویختیم و در زمانی نه طولانی باردیگر به همان جایی برگشتیم که بودیم.

 

در آینده ای نه چندان دور...

مانا نیستانی                    جمعه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰                       ایران وایر

 

فرشته قاضی

قتل‌های زنجیره‌ای؛

پیام «خفه می‌کنیم» با «سخت‌کُشی» دگراندیشان

سال ۱۳۷۴ محمـد مختاری در مصاحبه با کاوه گلستان می ‌گوید «یک صدایی درآمده، می ‌گوید آقا من نویسنده ‌ام، اجازه است؟ می‌ گویند خفه شو». سه سال بعد هوشنگ گلشیری در مراسم تشییع ‌جنازه و خاکسپاری خود مختاری است که می ‌گوید «پیام دقیق به ما رسیده است؛ خفه می ‌کنیم.»

 

ابوالفضل محققی

چرا نسل جدید ایران ما را نمی‌شناسد؟

(قسمت اول)

چرا چنین برافروخته می ‌شویم و هر تلنگر کوچکی نسبت به راه رفته و نقد گذشته ما را این‌ چنین برآشفته می ‌سازد؟ مگر نه این ‌که از طریق نقد خواهان نگاهی دقیق ‌تر به خود به گذشته و عملکرد خود هستیم؟

آیا هر یک از ما هم ‌نسلان به ‌عنوان کسانی که پنجاه‌ واندی سال تمام مشغولیت ذهنی ‌مان یافتن راهی برای رسیدن به آزادی، رهائی از بند استبداد و ساختن جامعه‌ای انسانی خالی از رنج، زشتی، ابتذال بر پایه حرمت انسان و حقوق دمکراتیک او بوده حق نداریم که در آستانه ۷۰ سالگی برگردیم به راه رفته خود نظر بیفکنیم و از خود بپرسیم چه کرده ‌ایم، چه باید می کردیم، حال چه باید کرد؟

 

ایرج مصداقی

من و شما و روح‌الله زم

اعدام روح ‌الله زم واکنش‌ های پرهیاهویی برانگیخته که تنها می‌ توان به «آب در خوابگه مورچگان» تشبیه کرد. سرنوشت تراژیک زم فشرده همه وهم‌ هایی را پیش چشممان می‌ گذارد که مخالفان جمهوری اسلامی را به بن ‌بستی که شاهدش هستیم کشانیده است. داستان اوج و فرود او را اگر به دقت دنبال کنیم و درباره‌اش تأمل کنیم (کاری که بسیاری از هیاهوکنندگان و تعزیه‌ گردانان امروز هیچگاه انجام نداده ‌اند و به احتمال قوی انجام نخواهند داد) بسیار درس‌آموز است.

 

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه

مصاحبه با آقایان حسین موسویان و علی شاکری زند

موضوع: اپوزیسیون جدی و مؤثر

 جهت دیدن ویدئوی مصاحبه در یوتیوب اینجا کلیک کنید.

 

سازمان حقوق بشر ایران

انتقال یک کودک-مجرم به سلول انفرادی جهت اعدام

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۹:  یک زندانی کودک- مجرم به‌ نام حسن رضایی در زندان مرکزی رشت (لاکان)، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. او زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشت به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

 

پارلمان اروپا قطعنامه‌ای شدید‌اللحن علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد

یک روز بعد از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل، پارلمان اروپا نیز پنج ‌شنبه ۲۷ آذر قطعنامه شدید‌اللحنی علیه ایران در همین زمینه تصویب کرد.

 

دادگاه هواپیمای اوکراینی

مانا نیستانی                    چهارشنبه، ۱۶دسامبر ۲۰۲۰                       ایران وایر

 

ناصر اعتمادی

خبرگزاری فرانسه:

غرب نمی‌داند با دیپلماسی گروگانگیری ایران چه بکند؟

به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت های غربی بیش از پیش از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی که به یکی از ارکان سیاست خارجی این کشور بدل شده به عنوان معضلی بزرگ یاد می کنند و می پرسند: چگونه می ‌توان اتباع خارجی را که خودسرانه و بر اساس اتهامات واهی در ایران دستگیر و زندانی‌ می ‌شوند آزاد کرد و در عین حال تسلیم حکومت ایران و دیپلماسی آن که بر گروگانگیری استوار است، نشد؟

 

ابوالفضل محققی

چرا هنوز برخی‌ها نمی‌توانند دل از جمهوری اسلامی بَرکنند؟

(قسمت پایانی)

اما شنا در این برکه جداگانه ممکن نبود. تفکر ما از بسیاری جهات شبیه خمینی و نهایتاً حزب توده بود. با این تفاوت که ما خود را تافته‌ ی جدابافته ‌ای می ‌دانستیم که مبارزه ضدسرمایه ‌داری و ضدامپریالیستی ما انقلابی ‌تر از خمینی و حزب توده که فرصب‌ طلب و اپورتونیست‌ اش می‌ دانستیم، بود. اما این توهمی بیش نبود. توهمی که همیشه با ما بوده و هست.

 

فریدون خاوند

بودجه جمهوری اسلامی یا تاریکخانه اوهام

«هیچ‌ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چقدر است. ما سه ماه است در مجلس داریم سؤال می‌ کنیم. وزیر نفت آمده در صحن سؤال کردیم، جواب نگرفتیم. گفتیم در جمع خصوصی تر بپرسیم. وی به کمیسیون آمد. گفتیم آقای وزیر، این درآمد شرکت ملی نفت چقدر است به عدد بگو. تا الان که ما خدمت شما هستیم، نفهمیدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدر است. آخرین جمله ‌ای که گفتند این بود که این‌ ها اسناد طبقه ‌بندی است و ما فقط به دو یا سه نفر در کشور می‌ گوییم و من حاضرم سوگند بخورم که همان دو یا سه نفر هم نمی ‌دانند دقیقاً شرکت ملی نفت چقدر درآمد دارد».

 

یوحنا نجدی

اعدام به ‌مثابه همزاد نظام؛ از مدرسه رفاه تا روح‌الله زم

از جمع آن انقلابیونی که بعد از اعدام‌ های پشت‌ بام مدرسه رفاه، شادمانه در کمیته‌ ها تیر هوایی شلیک کردند یا بر بلندگوها سرودهای انقلابی نواختند، شاید افراد کمی در قید حیات باشند؛ پشیمان یا همچنان معتقد به «خشونت انقلابی». 

 

ملیحه محمـدی

دولت‌های هم‌دست در قتلِ زم عبرت بگیرند

من نمی‌ دانم نقش دستگاه اطلاعات فرانسه که ظاهرا از روح‌ الله زم به گفته خودش در سطح بالا محافظت می ‌کرده، در رابطه با قرار و مدارهایی که برای روح ‌الله زم گذاشته می‌ شده، به‌ ویژه آخرین سفر بی‌ بازگشتش چه بوده است!

 

سازمان حقوق بشر ایران

اعدام روح الله زم یک جنایت است و باید با محکومیت جهانی روبرو شود

سازمان حقوق بشر ایران این اعدام را شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش قوی جامعه جهانی شد. محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: «اعدام روح ‌الله زم یک جنایت است و مسئولان جمهوری اسلامی باید پاسخگوی آن باشند.

 

رضا حقیقت‌نژاد

اعدام روح‌الله زم؛

عملیات انتقام در قبال تحقیر امنیتی رسانه‌ای

حکومت ایران همچنین با اعدام یک فعال رسانه‌ای همچنین می‌خواهد این پیام روشن را به مخالفان حکومت که در سال‌ های اخیر در رسانه ‌ها قدرت و نقش تعیین ‌کننده‌ بیشتری نسبت به یک دهه قبل یافته ‌اند، ارسال کند که زمین بازی تغییر کرده است و مجازاتی که در دستگاه خود برای آنها در نظر گرفته، زندان نیست، اعدام است.

 

مسعود فتحی

ایران و جهان پس از انتخابات آمریکا

زمان پایان دادن به دشمنی با آمریکا فرا رسیده ‌است!

پیروزی جو بایدن و شکست ترامپ در انتخابات آمریکا شرائط متفاوتی را ایجاد کرده ‌است. این انتخابات امکان تغییر در سیاست‌ های دولت آمریکا را افزایش داده‌ است. اما این تغییرات تا چه و در چه زمینه‌ هائی ممکن است، امری است که در لحظه ‌ی کنونی نمی ‌توان پاسخ قطعی به آن داد، فقط می توان با توجه به شواهد و یاری تجربه، پیش ‌بینی‌های محتمل را حدس زد.

 

تحلیل سفیر پیشین فرانسه در ایران

از پشت پرده‌ها و پیامدهای ترور فخری‌زاده

فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در ایران در مقاله ‌ای که در پایگاه تحلیلی «بولوار اکستریور» فرانسه منتشر شد به بیان جزئیاتی از فعالیت محسن فخری‌ زاده پرداخته است.

 

فرشته قاضی

قتل‌های زنجیره‌‌ای؛

انگشتان ابراهیم زال‌زاده را، پیش از قتل فجیع با چاقو، شکسته بودند

«در آخرین سرمقاله ‌‌اش خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشت که دیکتاتوری پایدار نخواهد ماند. انگشتانش را شکستند و بعد از ۱۷ ضربه چاقو، شاهرگش را زدند و جنازه‌ اش را در بیابان‌ های یافت ‌آباد انداختند.»

 

سازمان عدالت برای ایران

رونمایی از بانک اطلاعاتی صدها شخص و نهاد ناقض حقوق بشر در ایران

در چهره جنایت، از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی در سطح ملی تا مقاماتی که در شهرستان های کوچک در نقض حقوق بشر نقش داشته اند صفحات اختصاصی دارند. این بانک اطلاعاتی همچنین نموداری از مهمترین نهادهای حکومتی دخیل در نقض شدید و گسترده ی حقوق بشر و نام و تصویر ناقضان مرتبط با این نهادها ارائه داده است. علاوه بر امکان جست و جوی واژه ها، در این بانک اطلاعاتی می‌توان نتایج را براساس حقوق بشر نقض شده، نهاد دخیل در نقض حقوق بشر، و محلی که این واقعه در آن رخ داده طبقه بندی کرد.

 

مهتاب وحیدی راد

روز جهانی حقوق بشر:

«بهبودی بهتر؛ ایستادگی برای حقوق بشر»

«بهبودی بهتر؛ ایستادگی برای حقوق بشر» این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل متحد، دهم دسامبر؛ در میانه بحرانی فراگیر که جهان را، زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده است، همه‌ گیری بیماری کووید-۱۹.

روزی که دلیل نامگذاری ‌اش تأکید بر ساختن جهانی به دور از تبعیض و بی ‌عدالتی است بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب و ثروت.

 

حرف حساب مصدق به شاه،

در مصاحبه تاریخی دکتر بهزادی با دکتر امینی

مگر دکتر مصدق چه می گفت جز آنکه: «اعلیحضرت، شما فقط سلطنت کنید، کار سیاست را به ما واگذار کنید. اگر ما اشتباه کردیم، ما را می توانید عوض کنید، اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود.

بهزادی مصاحبه ای تاریخی با علی امینی کرد و منتشر ساخت که باز خوانی آن ۴۱ سال پس از آنتشار و در شرایطی که جمهوری اسلامی اکنون در آن قرار دارد بسیار خواندنی است.

 

هادی خرسندی

تکذیب مرگ خامنه‌ای توسط خانم فخری‌زاده!

• پرزیدنت بنی‌صدر اعلام کرد کار بختیار بوده!

دو کلمه از خود عروس

منتظر بودیم حالا که هرکس یک چیزی می ‌گوید، دو کلمه هم از مادرعروس بشنویم، اما چه بهتر که خود عروس پشت میکروفن آمد.

این دیگر نه شایعه است، نه گمانه ‌زنی، نه توطئه ‌پنداری. بیوه یک شهید هسته ‌ای (راوی ۲) مصاحبه ‌ای نیابتی با بیوه شهید فخری ‌زاده (راوی یک) کرده و در اختیار خبرگزاری ‌ها گذاشته.

 

عفو بین‌الملل:

نامه سازمان ملل به ایران درباره اعدام‌های ۶۷ یک نقطه عطف است

عفو بین الملل چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیه‌ای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بی‌ سابقه» و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.

 

جمشید برزگر

اعدام نام دیگر ترور در جمهوری اسلامی است

طناب‌های دار در جمهوری اسلامی مدام به دنبال گردن می‌گردند

شیوه اطلاع ‌رسانی در باره تایید حکم اعدام روح ‌الـله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، تازه‌ ترین نمونه‌ ای است که نشان می ‌دهد تصمیمات و احکام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا چه اندازه سیاسی و غیرحقوقی است.

 

ایرج مصداقی

بررسی ادعای معین در مورد مرگ دانشمند اتمی بر اثر گاز رادیو اکتیو

مصطفی معین که دو دوره وزیر علوم و نماینده مجلس بوده و در حال ‌حاضر رئیس شورایعالی نظام پزشکی است با انتشار تصاویری از دکتر اردشیر حسین ‌پور استاد فیزیک اتمی دانشگاه شیراز و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مالک اشتر، ادعا کرد وی ۱۴سال پیش در «خوابگاه صدرا» دانشگاه با گاز رادیواکتیو توسط عوامل موساد ترور شد. وی در ادامه افزود دولت احمدی ‌نژاد تصمیم گرفت آن ترور را یک حادثه عادی جلوه دهد تا نهادهای اطلاعاتی زیر سؤال نروند.

 

ابوالفضل محققی

"چرا هنوز برخی ها نمی توانند دل از جمهوری اسلامی بر کنند؟"

(قسمت سوم)

مایی که دین را افیون ملت ‌ها می‌ دانستیم و آخوند جماعت را طفیلی، مبشرتحجر، عقب‌ماندگی و فاقد صلاحیت برای رهبری سیاسی! حال در هم‌ خوانی با موضع رادیکال ضدسلطنت و ضدغربی خمینی، مرد برآمده از دل حجره‌ های قرون وسطایی حوزه‌ های علمیه را به‌دیده تحسین نگاه می ‌کردیم وعملاً در جبهه او قرار گرفته بودیم.

 

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

به مناسبت بیست ‌ودومین سالگرد قتل محمـدجعفر پوینده و محمـد مختاری

در پاییز سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت محمـد مختاری و محمـدجعفر پوینده از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران و از مسئولان برگزاری مجمع عمومی کانون، در خیابان ‌های تهران ربوده شدند و به قتل رسیدند.

 

یک فریب بزرگ تبلیغاتی

واقعیت محسن فخری زاده...

رسانه‌های جمهوری اسلامی بلافاصله پس از ترور محسن فخری‌ زاده، او را یک «دانشمند برجسته» و از جمله «سازنده واکسن ایرانی کرونا» معرفی کردند. آیت‌الله خامنه ‌ای در پیامش فخری ‌زاده را «دانشمند برجسته و ممتاز کشور» نامید و احمد وحیدی وزیر پیشین دفاع ادعا کرد او «شمع جمع دانشمندان هسته ‌ای» بوده است. او را حتی با پروفسور رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان مشهور غربی و سازنده اولین بمب اتمی آمریکا مقایسه کردند.

 

سولماز ایکدر

استقبال عده ای از ایرانیان از کشته شدن محسن فخری زاده

ترور محسن فخری ‌زاده٬ همچون ترور قاسم سلیمانی٬ حداقل از سوی بخشی از شهروندان ایرانی، مورد استقبال واقع شد. این بخش از مردم جامعه برخلاف تمامی آنچه که انتظار می رفت از کشته شدن یک ایرانی٬ فارغ از جایگاه و رتبه علمی او، به دست، احتمالا یک کشور خارجی، استقبال کردند.

 

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دانشگاه مستقل و دانشجویان آزاد ، نیاز امروز جامعه ایران

در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ که حدود چهار ماه ونیم از کودتای ۲۸ مرداد گذشته بود، در شرایطی که از یک طرف  محاکمه مصدق، نخست وزیر دولت ملی، در بیداد گاه نظامی کودتاچیان در جریان، و فریادهای رسای آن بزرگ مرد تاریخ در دفاع از آزادی و استقلال ایران، در آن بیدادگاه در فضای جامعه ایران طنین انداز بود، واز سوی دیگر برقراری رابطه مجدد دولت کودتا با دولت استعماری انگلیس اعلام گردیده، و هم چنین خبر آمدن نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران در روز های آینده اعلام شده بود.

 

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با حسین موسویان و علی شاکری زند

موضوع: ترور محسن فخری زاده و پراکندگی اپوزیسیون ایران

 

     

علی شاکری زند                     دکتر حسین موسویان

جهت دیدن ویدیوی مصاحبه در یوتیوب اینجا کلیک کنید

 

ایرج مصداقی

آخرین قدم‌ها برای نابودی استقلال کانون وکلا

کانون وکلا به عنوان یکی از دیرپاترین نهادهای مدنی ایران که نزدیک به یک قرن قدمت دارد، مورد هجوم نهایی دستگاه قضایی قرارگرفته است. این مقاله نگاهی دارد به تحولات یک سال گذشته کانون وکلا و تلاش رئیسی و کارگزارانش برای نابودی استقلال آن.

 

هادی خرسندی

چرا فخری‌زاده از اتومبیل پیاده شد؟

• گزارشی با تغییرات لحظه ‌به ‌لحظه از ترور دانشمندی که هسته ‌ای نبود!

با سلام به تماشاگران شما، قبل از هر چیز باید این مصیبت را به ملت ایران تسلیت بگویم. (این را نوشتم تا بی. بی. سی باز هم دعوتم کند.) باید بگویم که مرحوم فخری‌ زاده جعبه سیاه هسته ‌ای رژیم بود. (بعد معلوم شد که شرکت ‌های مختلف به نامش بوده و مافیای اقتصادی داشته، این ‌طوری عوض کردم:)

 

اهدا جایزه نوبل آلترناتیو سوئد به نسرین ستوده

آن لینده، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرد که جایزه نوبل آلترناتیو به پاس آنچه کنشگری شجاعانه نسرین ستوده خوانده شده، به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی اهدا شده است. این جایزه روز چهارشنبه، یک روز پس از آن که نسرین ستوده به زندان قرچک بازگردانده شد به او تعلق یافت. به گفته خانم لینده، نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران جان خود را به خطر انداخته است.

 

دیپلماسی گروگانگیری و اعدام

مانا نیستانی                              چهارشنبه، ۲ دسامبر ۲۰۲۰                      ایران وایر

 

آیدا قجر

یک هفته با خامنه‌ای‌؛

بی‌پروا در برابر مردم، سر به زیر در برابر دیگران

چهار روز بعد از ترور «محسن فخری ‌زاده»، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی، روایت‌های متناقض مسئولان نظام از حادثه نشان از سردرگمی آنها دارد. رهبر جمهوری اسلامی در پیامش نامی از آمریکا و اسرائیل نبرده است و دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌ گوید از انجام چنین عملیاتی پیش ‌تر مطلع بوده ‌اند. برخی دیگر نیز از نفوذ و رخنه در دستگاه امنیتی نظام سخن گفته ‌اند. اما همه در یک نقطه مشترک ‌اند: نظام نتوانسته است امنیت یکی از مهم‌ ترین مهره‌ های موشکی، هسته ‌ای و نظامی خود را در نزدیکی پایتخت خود تامین کند.

 

کوروش گلنام

هلاکتِ فخری‌زاده کار کیست؟

نخست گفته شود که سیستم مافیایی ولابت فقیه خامنه‌ ای تبه ‌کار با یاری سردارانِ دزد و آدم‌ کُش، هرکس را حتا در درون خود خطرناک و مشکل ‌ساز ارزیابی کند، سلاخی ‌اش می ‌کند. این مافیا از احمد، فرزند خمینی که این همه زیر نام‌ اش سینه‌ می زنند، نگذشت؛ رفسنجانی را از میان برداشت که روشن‌ ترین نمونه گونه ای خودزنی است زیرا چه ‌کسی بیش‌ تراز رفسنجانی برایِ ماندگاری این سیستم مافیاییِ اسلامی و بالا کشیدن و بر تخت نشاندنِ آخوند بی‌ مقداری چون خامنه‌ ای کوشش کرده بود؟

 

گزارش و تحلیل

یوحنا نجدی

فرماندهان جدید دو سپاه تهران؛

ارتقا به شرط سرکوب

هر دو سپاه  محمـد رسول ‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌ های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌ پوشی نمی‌ کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن ‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته ‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌ زاده به سمت فرماندهی سپاه  محمـد رسول ‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌ های آبان ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

 

مریم افشنگ

بر سر هزاران بازداشت‌شده اعتراضات ایران چه آمد؟

آذر ماه ۹۸ در همین روزها صدها خانواده به دنبال گرفتن خبری از مفقودشدگان در جریان اعتراضات آبان بودند. جسد یکی از آنها در رودخانه‌ پیدا شد. "آثار شکنجه روی بدنش بود." چند نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و سرنوشت بسیاری دیگر بعد از یک سال هنوز نامشخص است.

 

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران:

رفتن به بهشت تحمل می‌خواهد، باید مقاومت کرد.

«باز هم تحمل کن، داری می‌رسی...»

توکا نیستانی                    شنبه، ۲۱ نوامبر۲۰۲۰                  منبع ایران وایر

 

جواد عباسی توللی/ مجله حقوق ما:

مجازات صلب، دستاویزی برای برقراری حکومت وحشت

لاجوردی دستور داد تا پیکر زخمی الـله قلی جهانگیری را به صلیب کشیده و برای ایجاد رعب و وحشت در شهر به تماشای عموم بگذارند.

در ماده ۵۸ «آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود» یاد شده به‌ طور مشخص درباره چگونگی اجرای مجازات صلب آمده: «در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می ‌کنند؛ به ‌نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم‌ چنین دست ‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به‌ مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می‌ کنند».

 

ابوالفضل محققی

چرا هنوز برخی‌ها نمی‌توانند دل از جمهوری اسلامی برکنند؟

ما محصول یک چرخه استبداد و خشونت تاریخی هستیم که در آن حاکمان مستبدان بالفعل ‌اند و محکومان مستبدان بالقوه!

عدالت، آزادی و دمکراسی در ذهن ما چیزی جز یک مفهوم انتزاعی نبوده و نیست که پیوسته نخست با کلمه "امنیت" کم ‌رنگ شده به آینده حواله گردیده است. هرگز از آزادی، آزادی‌ خواهی و دمکراسی مفهومی جز کلماتی تهییج ‌گر برداشت نکرده و آن ‌ها را با پوست و گوشت خود احساس ننموده ‌ایم! چرا که هرگز دمکرات و آزادی ‌خواه نبوده و نیستیم! حتی در حال حاضر.

 

حسن جعفری

مبادله پژوهش‌گر استرالیایی با سه بمب‌گذار ایرانی؛

مماشات با کروکودیل؟

یک روز پس از آزادی «کایلی مور-گیلبرت» از زندان «اوین» و خروج او از ایران، رسانه ‌های استرالیایی جزییات بیشتری درباره مبادله این پژوهش ‌گر با سه بمب ‌گذار ایرانی در تایلند منتشر کردند. هم ‌زمان، شماری از فعالان حقوق بشر این گونه معاملات پنهانی را تشویق جمهوری اسلامی به گروگان ‌گیری بیشتر دانسته ‌اند.

 

فرشته قاضی

قتل‌ های زنجیره ای وزارت اطلاعات؛

فرزندان حمید حاجی زاده سکوت ۲۲ ساله خود را شکستند

آخر ‌‌ای خنجر مردم‌ کش بیگانه ‌پرست      خوش نشستی به تنم در شب خنجرشکنان

«بابا دیگر پذیرفته بود که دارد می ‌میرد. چشم‌ هایش را بسته بوده و با انگشت خونی داشته یک چیزی می‌ نوشته. اما چشم‌ های کارون از حدقه زده بود بیرون و داشت بابا را نگاه می ‌کرد. می ‌شد ترس را در صورتش دید. دهانش پر از خون بود.»

 

فرخ حیدری

دمپایی زندان!

این دل‌نوشته روایت ‌گونه از زبان یک «دمپایی زندان» را با عشق و فروتنی تقدیم می ‌کنم به خانواده‌ های داغدار و دادخواهی که پس از کشتار مخفیانه زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، سرانجام در اواخر آبان ماه همان سال از قتل عام غریبانه فرزندان و عزیزان دلبند و دربندشان خبردار شدند و دلسوخته و سوگوار بر جای ماندند و هنوز بعد از ۳۲ سال سیاه، در فقدان جگرگوشه ‌شان می‌ سوزند.

 

دویچه وله

کایلی گیلبرت شهروند استرالیایی با سه ایرانی زندانی در تایلند مبادله شد

رسانه ‌های ایران خبر داده‌ اند که کایلی مور گیلبرت، تبعه بریتانیایی-استرالیایی زندانی در ایران با سه ایرانی زندانی در تایلند مبادله شده است. کایلی مور گیلبرت از دو سال پیش در ایران زندانی بود.

 

مهستی شاهرخی

بارانِ گلوله‌ها در آبان

محمـد حشم دار در ساعت دو بعد از ظهر اولین روز اعتراضات با گلوله ‌ای از روبرو شلیک شد و از پشت سرش خارج شد تمام کرد. محمـد و پنج نفر دیگر با گلوله هایی که بام مسجد آنها را نشانه رفته بود کشته شدند.

 

سازمان حقوق بشر ایران

خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات احمدرضا جلالی شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ آذر ۱۳۹۹: احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین تهران، امروز در تماسی با همسرش، از انتقال قریب ‌الوقوع خود به زندان رجایی ‌شهر برای اجرای حکم اعدام خبر داد.

 

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت ناهید تقوی در زندان

سازمان حقوق بشری عفو بین ‌الملل روز سه ‌شنبه ۴ آذر (۲۴ نوامبر) با صدور بیانیه‌ ای ابراز نگرانی کرد که ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران، "در معرض شکنجه و سایر بدرفتاری ‌ها از جمله محرومیت از خدمات درمانی باشد."

 

محسن مدهنی: "ولی دست من به جایی نمی رسد و گردن من باریک تر است."

ممنوعیت دست‌فروشی قهرمان کشتی نوجوانان جهان در اندیمشک

محسن مدهنی، قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان ۲۰۱۷ جهان با انتشار ویدیویی از وضعیت نابسمان خود و جلوگیری شهرداری اندیمشک از دست ‌فروشی وی در خیابان می ‌گوید. این نسخه‌ای دیگر از وجود فقر در بین افتخارآفرینان ورزش ایران است.

 

جمشید برزگر

رئیس‌جمهور سپاهی؛ آیا اصلاً فرقی می‌کند؟

سخنان اسماعیل کوثری، مشاور فرمانده کل سپاه، در این باره که بهتر است یک فرمانده سپاه رئیس ‌جمهور شود، از صریح ‌ترین اظهارنظرهای یک مقام نظامی در مورد در دست گرفتن دومین مقام رسمی در نظام جمهوری اسلامی است.

 

یوحنا نجدی

نیروی انتظامی؛

فاز نخست، همیشگی و پنهانی‌تر سرکوب

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۸ آبان عوامل کلیدی کشتار معترضان در نیزار ماهشهر در جریان اعتراض ‌های آبان‌ ماه سال گذشته را تحریم کرد؛ در میان آنها نام سردار حیدر عباس ‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان و سرهنگ رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر به اتهام نقض گسترده و خشن حقوق بشر دیده می‌ شود.

 

کشته‌های آبان ۹۸؛

آنها که نامشان را می‌دانیم

در این صفحه چهره به چهره با کودکان، زنان و مردانی آشنا می‌شوید که در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند؛ و بر اساس انتخاب استان می ‌بینید در کدام مناطق ایران خشونت علیه معترضان مرگبارتر بوده است.

 

ماهرخ غلامحسین‌پور

مادر آرشام رضایی:

پسرم را خودشان بردند، اما حالا می‌گویند نمی‌دانیم کجاست

«آرشام رضایی»، فعال مدنی، از روز بیست‌ و‌هفتم آبان ماه مجددا بازداشت شده است و خانواده ‌اش تاکنون خبری از وضعیت او ندارند. آرشام رضایی اولین بار دی ماه ۱۳۹۷ بازداشت شد و پس از چندی با قید وثیقه آزاد شد. او با مصادیق اتهام‌ هایی چون دیدار با خانواده‌های زندانیان و در دست داشتن پلاکارد «نه به اعدام»، و دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» توسط قاضی «مقیسه» محاکمه و به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.

 

رنج مادران قربانیان

کاربران رسانه‌‌ های اجتماعی در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ضمن همدردی با خانواده‌ های قربانیان از تلاش ‌های آنان برای دادخواهی پشتیبانی کرده‌ اند. منابع مختلف شمار کسانی را که در سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را از دست دادند را بین سیصد تا بیش از ۱۵۰۰ نفر عنوان کرده‌اند. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته‌ برای دویچه وله فارسی ضمن ترسیم رنج مادران قربانیان، یاد جان باختگان آبان ماه ۱۳۹۸ ، از جمله ابراهیم کتابدار را گرامی داشته است.

 

تصویب قطعنامه‌ محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

در مجمع عمومی سازمان ملل

قطعنامه‌ محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق ‌بشر» در ایران روز چهارشنبه ۲۸ آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌ تصویب رسید. این قطعنامه با پيشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود.

 

فرشته قاضی

مأموران امنیتی در سالگرد کشته‌ شدگان آبان ۹۸:

«کشتیم که کشتیم، خوب کردیم کشتیم»

همزمان با سالگرد کشته شدن صدها نفر در اعتراضات آبان ۹۸ در ایران، خانواده‌های کشته‌ شدگان تحت فشارهای امنیتی از حق برگزاری مراسم سالگرد جان باختن فرزندان‌ شان محروم ماندند و تنها اعضای خانواده و نزدیکان آن‌ ها اجازه حضور بر مزار عزیزان از دست‌رفته‌ شان را یافتند.

 

ایرج پزشکزاد

لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی ما عملا لائیک بود!

مواضع جبهه ملی در آغاز ایجاد و در دوران زمامداران مصدق، روشن تر از آنست که نیازی به توضیح و توجیه داشته باشد. مصدق در سخت ترین ایام بحران، با شعور کامل به خطر همدستی و همکاری روحانیون با دربار و قدرت استعماری، در مقابل دخالت های ناروای آیت الله کاشانی آن جواب معروف و ماندنی یک سطری را نوشت: «من مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.» اما جای تاسف بخصوص آنجاست که معترضین در جهت اثبات نظریه ی خود پای قانون اساسی مشروطیت را به میان می کشند و برجنبه ی مذهبی آن تکیه بی منطقی می کنند.

 

عفو بین‌الملل:

هدف از قطع اینترنت در آبان ۹۸ پنهان کردن کشتار بود

در سال ‌روز سرکوب اعتراضات مردم ایران در آبان ‌ماه سال ۹۸، سازمان عفو بین‌الملل از تحقیقات جدیدی در ارتباط با این پرونده خبر داد. در این گزارش آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی، اینترنت را به صورت هدفمند قطع کردند.

عفو بین الملل سایتی ویژ درباره سرکوب آبان ۹۸ راه اندازی کرد

در سال ‌روز آغاز اعتراضات مردم ایران در آبان سال ۹۸، سازمان عفو بین ‌الملل یک وب‌ سایت ویژه راه‌ اندازی کرده است. این وب ‌سایت حاوی اطلاعاتی درباره سرکوب‌ های خونین و قطع اینترنت در ایران در روزهای اعتراضات گسترده آبان است.

 

پرستو فروهر

۲۲ سال بعد از قتل‌ های سیاسی پاییز ۷۷؛

برای دادخواهی از پا ننشینیم

«پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌ کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد.»

اما تلاش و ایستادگی ما که به مرور نام دادخواهی گرفت، به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است. به واقع دادخواهی ما تلاشی بوده است برای روشنگری و ایستادگی در برابر سرکوب سیاسی و پاسخگو کردن نهادهای قدرت.

 

علیرضا افشاری

تعریف شما از ملت چیست؟

نقدی بر نوشتار سالور ملایری، منتشرشده در بخش ناظران تارنمای بی بی سی فارسی

مدتی است در فضای تلگرام دوستان نوشتارهایی را به نقل از صفحه‌ی «ناظران» بی ‌بی‌ سی، که گویا در آن یادداشت‌ های وارده به آن رسانه را پوشش می ‌دهد، می‌ فرستند که اکثراً درون‌ مایه ‌ای منتقدانه نسبت به ملی‌ گرایی یا هویت ملی دارند و به نظر می ‌رسد که این گروه از منتقدان، این فضا و بهره بردن از اعتبار آن رسانه را فرصتی برای گسترشِ نوع نگاه خویش یافته ‌اند.

 

علی شاکری زند

ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ 

ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه

بخش یکم

شناخت مغالطه

در زمانه ای که ایدئولوژی ضدملی اُمّت به ضرب اعدام و زندان و شلاق و شکنجه و مغزشویی های صداوسیما و منبر، و سانسور بر اندیشه و بیان، و ممنوعیت هر نوع تشکل بر کشور حکومت می کند و وجود ایران پیش از اسلام و تمدن آن رسماً انکار شده و می شود و آغاز ایرانیت به ورود اسلام نسبت داده می شود، یعنی درست در زمانی که ملت ایران بیش از هر زمان دیگر به شناختن هویت و شخصیت تاریخی و یگانگی خود از راه شناخت گذشته ی خویش نیازمند است، گروهی افراد و دستجات «مترقی» نیز پیدا می شوند که، بدتر از جمهوری اسلامی، وجود چنین هویت ملی و واقعیت چنین ملتی را از بیخ و بن منکر می شوند؛

 

رضا حقیقت‌نژاد

سیمای خامنه‌ای در آبان ۹۸؛

آمر کشتار و هادی پساسرکوب

رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض‌ های آبان ۹۸، هر بار سناریویی تازه ساخت تا به برخوردهایی قضایی، بازداشت ‌ها و صدور حکم زندان و اعدام مشروعیت بخشد.

 

ماهرخ غلامحسین‌پور

پدر و مادر بابک اسدی:

پسرمان در اثر عوارض ناشی از ضربات قنداق تفنگ درگذشت

بابک اسدی در جریان راه‌ پیمایی اعتراضی روز ۱۸تیر۸۸ با قنداق تفنگ یک مامور، مورد ضرب‌ وشتم قرار گرفت، طحال، روده و پانکراسش با ضربه‌ های وارده آسیب دید و پس از ۸ سال درمان پزشکی درگذشت.

پیام ماسوری

بازداشت یک فعال مدنی دیگر در ترکیه؛

نگرانی از بازگرداندن نسیبه شمسایی به ایران

«نسیبه شمسایی»، از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشته بود و تحت پیگرد قضایی قرار داشت، در ترکیه بازداشت شده است. احتمال بازگرداندن او به ایران مسئله ‌ای است که جامعه حقوق بشری ایران را نگران کرده است.

نیلوفر رستمی

صبا کردافشاری؛

دختری که در ۲۲ سالگی زندانی شد و در ۳۷ سالگی آزاد می‌شود

صبا کرد افشاری از مخالفان حجاب اجباری و عضو کمپین «چهارشنبه ‌های سفید» در تاریخ ۱۱ خرداد۱۳۹۸ از سوی ماموران نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد.

 

'تشکیل دادگاه مردمی در لاهه'

برای رسیدگی به اعتراضات آبان ۹۸

گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کرده ‌اند که بهمن ماه امسال در لاهه یک دادگاه مردمی سه روزه برای رسیدگی به وقایع آبان ماه ۱۳۹۸ و جمع‌ آوری شهادت بازماندگان برگزار می ‌شود.

 

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در سالگشت شهادت هم میهنان حق طلب و فداکارمان، یاد آنان را گرامی می داریم

جبهه ی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان قیام  آبان ۹۸ و اعلام مجدد همدردی با خانواده های محترم آنان، قویا خواستار آن است، که آمران به شلیک منجر به مرگ و آمران چنین اقدامی شناسایی، معرفی و در دادگاه های ذیصلاح محاکمه شوند.

 

گزارش مدافعان حقوق بشر ایران ۲۰۱۹/۲۰۲۰

گزارش: ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران

گزارش «مدافعان حقوق بشر در ایران طی سال‌ های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰»، مختصری را از آن‌ چه بر سر ۵۳ شهروند کنشگر ایرانی آمده است، روایت می ‌کند. فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم ‌سابقه‌ای فزونی یافته است. فهرستی که پیش رو دارید، شامل برخی وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق صنفی، کنشگران حقوق کودک، فعالان حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و سایر کنشگران حفظ حقوق و کرامت انسان‌ هاست.

 

فرشته قاضی

قاضی مقیسه؛

مردی که با صدور احکام سنگین به دنبال خرید آخرت بود

«خدا لعنتت کند، بايد دهن ‌تان را پر از باروت کرد و زبانت بريده باد». روایت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری از جلسه محاکمه مسعود کاظمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و جملاتی که محمـد مقیسه خطاب به این روزنامه‌نگار در جریان محاکمه او گفته است. روایتی مشترک و مشابه از سوی کسانی که سرنوشت ‌شان با احکام صادره از سوی قاضی شعبه ۲۸ زیر و رو شد.

 

هادی خرسندی

دوستم آمده بود «کامنت» حضوری بگذارد

شما مانع شدید ترامپ جمهوری اسلامی را بیندازد!

به گمانم اگر آمریکائی‌ ها هم سرانجام به نتیجه برسند که رئیس‌ جمهور چهل ‌و‌ششمشان کیست، ما ایرانی‌ ها تا ابدالآباد دعوای ترامپ و بایدن ‌مان تمام نمی ‌شود.

من در این جریان، «کامنت»‌های تشویقی و تقبیحی زیادی در سه صفحه فیس ‌بوک گرفته ‌ام. حالا، دوستان فیس‌بوکی به جای خود. رفیق رفت ‌وآمدی، با ماسک آمده، عصبانی، خشمگین، انگار آماده کتک‌کاری. خدا را شکر که فاصله کرونائی را حفظ می‌ کند وگرنه از من رد شده بود!

 

فرشته قاضی

سرنوشت کشته شدگان آبان ۹۸؛

«از دفتر رهبری پرسیدند کدام آبان؟»

فرض کن من کشتم، می‌خواهی چه کار کنی؟

با گذشت یک سال از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته‌ شدگان این اعتراضات همچنان سر باززده‌اند و مسئولیت مرگ کشته‌ شدگان را بر ‌عهده نگرفته ‌اند.

 

یداله بلدی

پرستاران، حماسه آفرینان گمنام

حماسه آفرینان گمنام این دوران تیره و توانفرسای شیوع بیماری کرونا پرستارانی هستند که دراین بیدادهراس افکن و مرگ زای کرونا و بی توجهی مسئولین نسبت به سلامتی و معیشت مردم در حرفه دشوار و پرمسئولیت خود حتی تا سرحد مرگ همچنان به مسئولیت و وظیفه خود عمل میکنند. پرستاران فداکار باتمام خستگی مفرط و غم ازدست دادن همکارانشان همچنان استوار وظیفه خطیر خودرا انجام میدهند. بعضی از این فرزندان زحمتکش میهن هفته‌ها وحتی ماههاست که از بیمارستان خارج نشده واعضای خانواده و حتی فرزندان خودرا ملاقات نکرده‌اند.

 

حقوق ویژه نظام!

جمهوری اسلامی یکی از معدود حکومت‌ های ایدئولوژیک دنیاست که نه تنها به «اصل اقدام متقابل» و حقوق برابر کشورها اهمیتی نمی ‌دهد بلکه همیشه حقوق ویژه ‌ای برای خود قایل شده. انبوه خودخواهی ‌ها و تناقض‌ های رفتاری حکومت باعث شده نظام اسلامی ایران به تدریج دچار یک «انحراف اخلاقی» حاد شود که نه تنها قادر نیست با جامعه جهانی تعامل داشته باشد، بلکه روز به روز منزوی تر و تنهاتر هم می ‌شود.

 

فریدون خاوند

انتخابات آمریکا و پس‌لرزه‌های آن در بازار ارز ایران

برای جمهوری اسلامی که سکاندارانش آن را مستقل‌ ترین نظام سیاسی در جهان توصیف می ‌کنند، توجیه این پارادوکس نباید کار چندان آسانی باشد. آنها باید توضیح دهند که چگونه ممکن است کشوری مانند ایران به بالاترین سطح استقلال دست یافته باشد، ولی مردمانش سرنوشت بازارهای مالی و پول ملی و قیمت مسکن و، از همه مهم‌ تر، بهای کالاهای مصرفی خود را وابسته به انتخاباتی بدانند که در انجام و فرجام آن هیچ نقشی نداشته و ندارند.

 

علی شاکری زند

هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند

یتیم شدند

دونالد ترامپ میلیاردر روانپریشی که با نیروی بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان بشریت را تهدید می کرد با رأی مردم آمریکا به پایان سناریوی خطرناک خود رسید. در حالی که او اعلام کرده که هنوز هم حاضر نیست کاخ سفید را ترک کند، مردم آمریکا با هلهله و اشک شادی بدرقه ی او از مقر حکومتش را، ولو به زور مأموران اجرا باشد، آماده می کنند.

 

۱۹ آبان ۱۳۳۳: در چنين روزی حسين فاطمی در تهران اعدام شد

پيشگام ملی كردن نفت ايران

«ايران را بايد ايرانی حفظ كند، يعنی توده ايرانی. اجتماع تا آزادی نداشته باشد، نمی‌تواند به وظيفه خود عمل نماید. طبقه‌ای مخصوص و عده‌ای معين قادر به حفظ مملكت نيستند. يك نفر، يك عائله، يك دسته، يك عقيده را از ميان بردن كار آسانی است ولی طبقات، خانواده‌ها، عقايد و افكار متفاوت را نمی‌شود از ميان برد. پس به همه آزادی بدهيد كه در حفظ كشور بكوشند.»

 

بیانیه ی شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ تهران

در راه اصلاح ایران باید قربانی داد

«در راه اصلاح ایران باید قربانی داد»، این فریاد دکتر حسین فاطمی بود که از قلم ظلم ستیز و حق طلب او در روز ۱۳ مرداد ۱۳۲۸ تراوش نمود و بر پیشانی روزنامه اش یعنی باختر امروز نشست و به عنوان درسی آموزنده و کلامی فراموش نشدنی برای همیشه بر تارک تاریخ این سرزمین نقش بست. حسین فاطمی در این سرمقاله تاریخی توضیح داد که ایران در چنبره ی استبداد فاسد داخلی و قدرت های استعماری حامی آن اسیر و گرفتار است و برای رهایی از این سلطه ی هولناک باید قربانی داد. و او خود در سحرگاه ۱۹ آبان ۱۳۳۳ در قربانگاه میدان تیر لشگر دو زرهی در مقابل جوخه اعدام کودتاچیان مزدور بیگانه ایستاد و جان پاک و شریف خود را در راه آزادی و استقلال ایران نثار کرد.

 

ایران بی‌تحریم و باتحریم

مانا نیستانی                                                          یکشنبه, ۸ نوامبر ۲۰۲۰ /ایران وایر

 

مصطفی اقلیما، جامعه شناس، در گفتگو با «انتخاب» بررسی کرد:

چرا با سیل مهاجرت از ایران مواجه شده ایم؟

مصطفی اقلیما جامعه شناس در گفت‌وگو با «انتخاب» در واکنش به غرق‌شدن خانواده مهاجر سردشتی در مانش، گفت: بحث مهاجرت امروز یک موضوع اجتماعی و کلان محسوب می‌شود. اگر فقط همین خانواده یا چند مورد دیگر مهاجرت داشتیم، می‌ توانستیم موضوع را فردی بررسی کنیم و بگوییم آن فرد یا افراد چه مشکلاتی داشتند که مجبور به مهاجرت شده و در نهایت متاسفانه جان خودشان را از دست دادند. موضوع مهاجرت امروز یک رشد و افزایش چشمگیری پیدا کرده است و باید نسبت به آن دغدغه داشت.

 

دویچه وله:

چهار شهروند دو تابعیتی ایرانی- آلمانی به دلایل سیاسی در ایران زندانی هستند

دولت آلمان تائید کرد که چهار شهروند این کشور در ایران به دلایل سیاسی زندانی شده ‌اند. گفته می ‌شود حبس شهروندان آلمان برای فشار آوردن به دولت این کشور انجام گرفته است. رسانه‌ های آلمان گزارش دادند که شمار شهروندان آلمانی در زندان ‌های ایران بیشتر از آن تعدادی است که تا کنون اعلام شده بود.

 

آیدا قجر

یک هفته با خامنه‌ای؛

به دنبال رستگاری در آشویتس

۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) مرد جوانی «الله‌ اکبر»گویان سر «ساموئل پتی» معلم فرانسوی را برید. در بهمن ۱۳۸۴ و پس از انتشار کاریکاتور محمـد در نشریه‌ ای دانمارکی، علی خامنه‌ای در دیدار با پرسنل نیروی هوایی آزادی بیان را در غرب زیر سوال برد و کشتار یهودیان را «افسانه» خواند.

 

علی شاکری زند

رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده

و نقش حس ملی

در سه هفته ی گذشته دو جنایت فجیح در کشور فرانسه رخداد که نه تنها در این کشور بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای  وجدانهای انسانی به شدت دردناک بود. مورد نخست سربریدن ساموئل پاتی، یک دبیر تاریخ در شهری در نزدیکی پاریس به دست یک پناهنده ی چچنی تبار هجده ساله بود و مورد دوم تکرار عمل مشابهی علیه سه تن از حاضران در کلیسای نتردام شهر نیس در جنوب فرانسه به هنگام شرکت در مراسم مذهبی، به دست یک تونسی بیست و یک ساله که چند روز پیش تر به این کشور آمده بود.

 

رادیو بین المللی فرانسه

در حملات و تیراندازی‌های پیاپی در وین پایتخت اتریش حداقل یک تن کشته و ١۵ تن زخمی شدند

 در پی تیراندازی‌ های پیاپی در نقاط مختلف وین پایتخت اتریش، پلیس این کشور اعلام کرد که حداقل یک تن کشته و ١۵ نفر  بستری شده‌ اند. به گزارش مسئولان بیمارستانی، حال ٧ تن از آنان وخیم ارزیابی می ‌شود. یکی از مهاجمان نیز بر اثر تیراندازی پلیس که به سرعت در محل حاضر شده بود، کشته شد. یک مامور پلیس نیز در این عملیات بشدت زخمی گردید. پلیس اتریش در آغاز شب از به اجرا گذاشتن عملیات گسترده‌ای برای رویاروئی با مهاجمان خبر داد و از شهروندان دعوت کرد از حضور در مرکز شهر پرهیز کنند.

 

میلاد پورعیسی

نسرین ستوده در معرض خطر سکته قلبی

 نسرین ستوده روز سه‌شنبه ۲۹مهر۱۳۹۹ در حالی که به او گفته شده بود برای انتقال به بیمارستان آماده شود، از «زندان اوین» به زندان قرچک ورامین منتقل شد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، همان روز ضمن اعلام این خبر در توییترش نوشت: «امروز ماموران بند عمومی زندان اوین نسرین را صدا زدند که آماده شود تا او را به بیمارستان اعزام کنند. اما پس از خروج از زندان، او را مستقیما به زندان قرچک منتقل کردند. او طبق نظر متخصصان می‌بایست برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می ‌شد.»

 

بیانیه خانواده های جان باختگان آبان ۹۸ به مناسبت سالگرد قیام سراسری:

ما دادخواهیم!

 جمعی از خانواده های کشته شدگان قيام آبان ماه 98 بيانيه ای به مناسبت سالگرد اعتراضات گسترده ی آبان ماه منتشر کرده اند. در اين نامه آمده است: ما امضاء کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جانباختگانمان، با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. از همه مردم میخواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشند. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزانمان را گرامی بداریم.

 

کیان ثابتی

جوانان بهایی محروم از تحصیل،

نامه خامنه‌ای به جوانان فرانسه

 نتایج آزمون سراسری ۹۹ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است. اما به روال سال ‌های گذشته، داوطلبان بهایی پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش با گزینه نقص پرونده مواجه شدند.«نقص پرونده» کلیدواژه‌ای است که سازمان سنجش بیش از یک دهه است برای محروم‌ کردن داوطلبان پیرو آیین بهایی از تحصیلات عالیه به‌ کار می‌ برد.

 

ابوالفضل محققی

"قلندران حقیقت به نیم جو نخرند ..."

اصلاح طلبان هرگزتلاش این همه نیروی سیاسی و افراد مستقل در جهت رسیدن به آزادی و عدالت در سایه سکولاریسم و منشور حقوق بشررا ندیدند و هرگز به نقش عظیم این نیرو با تمام پراکندگی در نشان دادن ماهیت جمهوری اسلامی و حمایت از جنبش آزادی خواهی داخل کشور و حمایت از زندانیان و اعتراضات مردم وقعی ننهادند. چرا که برایشان محلی از اعراب ندارد. ایران ملک طلق آن هاست! یکی چون خمینی خودرا چوپان رمه های مردم می داند و دیگری چون اصلاح طلبان خود قیم آن ها!

 

بی‌تا بختياری

قاضی حداد؛

مرگ «کارگزارِ خونسردِ عصرِ تاریکی» بر اثر کرونا

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد هنگام مرگ ۶۴ ساله بود. این قاضی یزدی ‌تبار از دهه ۶۰ در دستگاه قضایی ایران مشغول به فعالیت بود که بخش مهمی از آن مرتبط با زندان اوین و «پرونده‌های امنیتی» و بازداشت و برخورد و صدور احکام زندان و اعدام برای فعالان سیاسی بود.

 

آیشمن در تهران؛

آیا فیلسوف یهودی افسر نازی را تبرئه کرد؟

تصویر آدولف آیشمن، یکی از افسران نازی که در پی نابودی یهودیان آلمان بود، حالا روی جلد کتابی در کتابفروشی‌ های تهران است. او دارد در زندان قدم می ‌زند و منتظر اجرای حکم اعدام خود است.

پس از گذشت نزدیک به شصت سال از انتشار کتاب "آیشمن در اورشلیم؛ گزارشی در باب ابتذال شر" در آمریکا، چند مترجم فارسی‌ زبان تقریبا همزمان به سراغ این اثر مهم و جنجالی هانا آرنت، از فیلسوفان بزرگ تاریخ و اندیشه سیاسی قرن بیستم رفته ‌اند.

 

ابوالفضل قدیانی:

نظام فاسد و استبدادی جمهوری اسلامی، اصلاح‌ناپذیر است

ابوالفضل قدیانی، از چهره‌های شناخته شده مخالف رهبر جمهوری اسلامی که ساکن ایران است، با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان «نظام استبدادی» گفته است که این حکومت «تمام راه‌های اصلاحی را مسدود و کشور را با بن‌بست روبرو کرده است».

 

تابک فتح‌اله‌زاده

حق تعیین سرنوشت و بحران قره‌باغ

چندی پیش مدیر کل خبر گزاری «روسیه امروز» دیمیتری کیسلف در باره جنگ قره باغ با رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف و رئیس جمهور ارمنستان نیکول پاشینیان به گفتگو نشست. در این گفتگو هر دو رئیس جمهور مواضع خود را در باره بحران قره باغ بیان کردند ولی آنچه برای من ایرانی برجسته می‌شود استفاده ابزاری هر دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان از مفهوم «حق تعیین سرنوشت» انقلاب کبیر فرانسه و «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» لنین می‌باشد.

 

ابوالفضل محققی

"من هم سیاسی‌ام"، آقاموسی مردی که روزنامه می‌فروخت

نام آن خیابان در اصل خیابان شمشیری بود. چرا که با تابی آرام شروع می‌شد و با همین تاب کم به انتها می‌رسید مانند انحنای یک شمشیر. بعد‌ها وقتی ساختمان فرمانداری در اواسط خیابان ساخته شد به آن نام جدید خیابان فرمانداری دادند.

 

پیام آقا به جوانان فرانسه

پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰                      توکا نیستانی                        منبع: ایران وایر

 

رادیو بین المللی فرانسه:

مهاجم نیس که با حمله در یک کلیسا سه تن را کشت یک تونسی ۲۱ ساله است

مهاجمی که صبح پنجشنبه با کارد در کلیسای «نتردام» شهر نیس واقع در جنوب فرانسه سه تن و از جمله یک زن ٧۰ ساله را به قتل رساند، یک جوان تونسی ۲۱ ساله است که در اواخر سپتامبر از راه دریا و جزیرۀ «لامپِدوزا» در ایتالیا پا به اروپا گذاشته و در اوایل اکتبر، کمتر از یک ماه پیش، وارد فرانسه شده است. مقامات مسئول تحقیقات در بارۀ هویت واقعی وی و سن او اطلاعات دقیق ندارند. برخی منابع عربی سن او را ۲۵ سال ذکر کرده‌اند. او پس از ارتکاب این سه قتل دستگیر گردید و در بازداشت بسر می‌برد.

 

آیدا قجر

روایت تکان‌دهنده بهنام محجوبی از شکنجه‌ در امین آباد: روی من ادرار می‌کردند

به گفته صالحه حسینی، پزشک تیمارستان به همسرش بهنام محجوبی آمپولی تزریق کرده است که نمی‌دانند چیست.

نفسش مدام می ‌گیرد. زبانش انگار در دهانش سنگینی می‌ کند. پاهایش بی ‌حس شده‌ اند. در زندان چندین بار زمین خورده است. داروهایش را نداده ‌اند. به جای درمان، به امین آباد منتقلش کردند. شکنجه‌ اش دادند. پرسنل تیمارستان او را به شکل صلیب به تخت بستند و رویش ادرار کردند. در همان حال به او آمپولی تزریق کردند که نمی‌دانست چیست. او را به زندان بازگرداندند. نیمی از بدنش فلج شد.

 

فریدون خاوند

ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟

تازه ‌ترین گزارش منطقه ‌‌ای صندوق بین ‌المللی پول زیر عنوان «چشم ‌انداز‌های اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» که در ماه اکتبر انتشار یافت، از سقوط چشمگیر ذخایر ارزی ایران بعد از سال ۲۰۱۸ خبر می ‌دهد.

 

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران "در تبعید" و انجمن قلم ایران "در تبعید"

نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذارش روح الله خمینی با فرمان "بشکنید این قلم ها را"، ونیز فتوای قتل سلمان رُشدی سرشت آزادی ستیزی و سانسورگرانه اش را درسال های اولیۀ به قدرت رسیدن اش نشان داد، طی بیش از چهاردهه اِعمال حاکمیتی جنایتکارانه وناقض موازین حقوق بشر، ده ها نویسنده، شاعر و روزنامه نگار را به قتل رسانده و صدها تن از این عزیزان را مورد ضرب وشتم، توهین و تحقیر، محرومیت های اجتماعی، تبعید، زندان و شکنجه قرار داده است.

 

احسان منوچهری

عباس معیری، صورتگر نقش‌های جاودانه، خیمه از جهان برکشید

عباس معیری، استاد مینیاتور ایرانی، نقاش و مجمسه ساز سرشناس در برابر یکی از آثار خود

عباس معیری، استاد مینیاتور ایرانی، نقاش و مجمسه ساز سرشناس، بامداد روز شنبه ۳ آبان/ ۲۴ اکتبر، در بیمارستان «سن ژوزِف» پاریس درگذشت. او که تا پیش از شروع نبرد نابرابر با بلائی که اینک در سراسر جهان گریبان همگان را گرفته است، چابک و پُرکار بود و هر روز نقش تازه می‌ زد و شیفتگان مینیاتور ایرانی را آموزگاری می ‌کرد، هنگام رخت بربستن ۸۰ سال داشت.

   

● ادامه مطالب ◄

 

سرود ای ایران

سرود نهضت مقاومت ملی ایران

متن سرود نهضت مقاومت ملی ایران

  

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar
 

بیانیه

نهضت مقاومت ملّی ایران

به مناسبت شانزدهم دیماه

روز تشکیل حکومت ملّی دکتر شاپور بختیار

 

۱۶ دیماه ۱۳۹۹ در حالی فرامیرسد که برای اهل تمیز و انصاف جایی برای شک درباره درستی راه بختیار، تصمیم، و اقدام شگرف او در شانزدهم دی ۱۳۵۷، یعنی تشکیل دولت ملّی بمنظور تحقق آرمانهای نهضت ملّی و استقرار دموکراسی در ایران، باقی نمانده است؛ اقدامی که در قدم اول مستلزم تشخیص درست و بهنگامِ طیف آزادیخواه و ملّی جامعه از اوضاع و همکاریِ بیدریغ آنها برای جلوگیری از مأموریت خمینی و اعوان و انصارش بود که سرانجام کشور را به ورطه ی نابودی سوق می داد.

 

 

 

هم میهن گرامی،

در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۵۹ آقای دکتر شاپور بختیار از گروهها و شخصیت های ملی دعوت بعمل آورد که به دور یک برنامه سیاسی تحت عنوان نهضت مقاومت ملی ایران نیروهای خودرا متحد کنند.

 با توجه به استقبالی که از این دعوت بعمل آمده است و گروهها و شخصیت های مقیم داخل و خارج کشور وابستگی، پشتیبانی و یا علاقه خودرا نسبت به نهضت مقاومت ملی ایران اعلام داشته اند، هیات مؤسس نهضت مقاومت ملی ایران به منظور متشکل کردن این نیروها نسبت به تهیه و تنظیم و تدوین اصول فکری نهضت و برنامه سیاسی آن، همچنین تدارک اساسنامه ای مقدماتی برای شکل بخشیدن به مبارزات ملی اقدام به عمل آورده و امیدوار است که برنامه سیاسی و اساسنامه پیشنهادی نهضت، که در یک کنفرانس ملی به نظرخواهی گذارده خواهد شد، امکان مشارکت همه سازمانها و گروهها و نیروهای ملی را بصورت دمکراتیک در کلیه نهادهای نهضت مقاومت ملی ایران، برای نجات وطن، فراهم سازد.

هیات مؤسس نهضت مقاومت ملی ایران

برای خواندن یا پیاده کردن با فرمات پ.د.اف اینجا کلیک کنید.

    

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar
 

اطلاعیه

نهضت مقاومت ملی ایران

در سوگ عباس معیری

استاد بزرگ مینیاتور ایرانی

با کمال دریغ و اندوه از خبر دردناک درگذشت دوست گرانمایه عباس معیری استاد بزرگ مینیاتور آگاهی یافتیم. او در صبحگاه شنبه سوم آبانماه به دنبال یک بیماری چندروزه جهان ما را ترک کرد.

 

 

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar
بیانیه

نهضت مقاومت ملی ایران

درباره ی قتل وحشیانه ی آموزگار فرانسوی

در نزدیکی پاریس

جنایت وحشیانه ی ۱۶ اکتبر، قتل فجیج یک دبیر تاریخ و جغرافیا در شهر کونفلان سنت هونورین، در نزدیکی پاریس، تنها و تنها به دلیل انجام وظیفه ی شریف معلمی، حادثه ای هولناک است که باید برای ملت فرانسه و همه ی ملت های جهان درسی بزرگ باشد، اگرچه به بهایی سخت سنگین:

تنها راه مقابله در برابر تبهکاری ناشی از جهل و تعصب پاسخ روشن و محکم و از موضع تعرض است. عقل حکم می کند و در همه جا نیز تجربه نشان داده است که هرگونه عقب نشینی از  موضع بیان حقیقت، دفاع از آزادی و نمایش نشانه ی تردید تنها می تواند عناصر متعصب و نادان را در نادانی خود راسخ تر و در رفتار تبهکارانه ی خود گستاخ تر سازد.

 

 

در بیست ونهمین سالگرد قتل شاپور بختیار

به دست آدمکشان جمهوری اسلامی خمینی

گزارش مراسم

بزرگداشت آخرین نخست وزیر مشروطه ایران

 در روز ۶ اوت، ۲۰۲۰ برابر با ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶، مراسم هرساله ی بزرگداشت شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران که در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰)، در  چنین روزی درپاریس به دست آدمکشان جمهوری اسلامی به قتل رسیده بود، در محل آرامگاه او در گورستان مونپارناس پاریس برگذارشد.

 

 

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar
 

بیانیه

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت ۶ اوت ۲۰۲۰

بیست و نهمین سالگرد

قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

به دستور حُکام تبهکار جمهوری اسلامی

*

دکترین بختیار راهنمای آینده است

 

بیست و نهمین سالگرد ۶ اوت ۱۹۹۱، روزی که کماندوهای فرستاده شده از سوی دستگاه رهبری و حکومتی جمهوری اسلامی، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌ وزیر نظام مشروطه‌ ی ایران، ادامه دهنده‌ ی ثابت قدم راه مصدق بزرگ، نخستین، اصولی ‌ترین و استوارترین مخالف نظام جمهوری اسلامی، بنیانگذار و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران و دستیار وفادارش سروش کتیبه را کشتند، در حالی فرامی رسد که  حاکمیت فاسد اسلامی و رژیم تحمیلی بر ایران به مرحله‌ ی نهایی فروپاشی و نابودی رسیده است؛ رژیمی که بلافاصله پس از ضدـ انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بوجود آمد و بیش از چهار دهه ملت ایران را به زنجیر کشیده و مملکت را برباد داده است.

 

 

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar
 

اعلامیه ی

نهضت مقاومت ملی ایران

درباره ی