دسته: مانی ایرانی

0

خدعه‌های خمینی

موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به همراه یک دامداری هزار رأسی در قبال ماهی یک میلیون تومان اجاره به عروس رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial