نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2011‏/08‏/07

 

 

 

گفت وگوی اشپیگل با شاپور بختیار

برگردان: میدل ایست برلین

اشپیگل شماره 52 سال 1978

 

اشپیگل: در کشوروضعیت جنگی حاکم است. سنجابی، رهبر اپوزیسیون، دستگیر و بعد آزاد شد. آیا اپوزیسیون سیاسی در ایران شانسی هم دارد؟

 

بختیار: من از ژنرال ها نمی ترسم. مشکلات بزرگ صنایع کشور، دانشگاه ها و اقتصاد کشاورزی را نمی توان با ژنرال ها حل کرد.

 

اشپیگل: آیا می توانید مردم را قانع کنید که اکنون وقت آن است که جبهه ملی بر سرکار اید؟

 

بختیار: موضع ما مشخص است. ما نمی توانستیم نظامی را که در آن پادشاه هم سلطنت و هم حکومت کند، تحمل کنیم. به نظر ما شاه می تواند یک سمبلی برای وحدت کشور باشد و نه بیشتر. شاه باید کاملا خود را تغییر دهد.

 

اشپیگل: آیا این امکان پذیر است؟

 

بختیار: نتایج حکومت شاه در 25 سال اخیر منفی ست. مشکل ما این نیست که ما چگونه جمهوری تشکیل دهیم و یا اساسا تشکیل ندهیم؛ و آیا دولت اسلامی باشد و یا نه. مشکل ما تشکیل یک رژیم مترقی ست.

 

اشپیگل: با داشتن یک پادشاه؟

 

ـ بختیار: کشورهای زیادی مانند انگلستان هست که شاه دارند و یا کشورهای اسکاندیناوی که در آن ها شاه فقط سمبل استقلال است و در امور داخلی دخالت نمی کند. از طرف دیگر جمهوری های زیادی مانند شیلی هست که در آن ها ژنرال ها حکومت می کنند. مسأله ما تغییر اساسی حکومت نیست، بلکه مسأله ما ایجاد شرایط دموکراتیک است.

 

اشپیگل: برای ایجاد این شرایط، شاه چه می تواند بکند؟

 

ـ بختیار: در 25 سال اخیر شاه همیشه قانون اساسی را نادیده گرفته است. پدر وی هم همینطور. به نظر من وقت آن رسیده که ساختن جامعه ای دموکراتیک و پیشرفته را آغاز کنیم.

 

بازسازی ایران صرفا خواست جبهه ملی نیست، بلکه خواست همه مردم ایران است.

 

اشپیگل: تعداد طرفداران جبهه ملی چقدر است؟

 

بختیار: تعداد فعالین زیاد نیست. اما جبهه ملی در میان مردم ریشه دوانده  و معتبر است. مردم ما را بعنوان افراد میهن پرست، صادق و واقع بین می شناسند.

 

اشپیگل: امروز یکی از این واقعیت هایی که باید با واقع بینی دیده شود، شاه است.

 

بختیار: درست است. اگر شاه قدرت داشت، هنوز هم همانطور و مثل سابق حکومت می کرد. اما او دیگر نمی تواند. و آن هم نه بخاطر مشکلات اقتصادی و یا سیاسی، بلکه دیگر مجبور شده است که خود را تغییر دهد.

 

اشپیگل: آیا تحصیل کرده ها و قشر میانی هم جزء طرفداران شما به حساب می آیند؟

 

بختیار: بله. اما تجار بازار را فراموش نکنید. ما قصد داریم که حزبی تشکیل دهیم که موضع چپ میانه داشته باشد.

 

اشپیگل: حزبی مانند حزب سوسیال دمکرات آلمان؟

 

بختیار: بله، دقیقا.

 

اشپیگل: آیا شاه چنین حزبی را تحمل می کند؟

 

بختیار: آخ، شاه قادر نیست وظیفه اش را انجام دهد. او باید برود.

 

اشپیگل: تاکنون اما حاضر به رفتن نشده است.

 

بختیار: ببینید، بدترین چیز برای شاه و برای همه ما این است که او نمی تواند به کسی اعتماد کند. ما اکنون باید به مردم در باره وضعیت مان حقیقت را بگوییم.

 

اشپیگل: و این حقیقت چیست؟

 

بختیار: حقیقت این است که ما پول زیاد نداریم و باید به مردم گفت که تنها یک راه برای خروج از این وضع هست و آن هم: کار، کار، کار.

 

اشپیگل: تقاضای چندان پرطرفداری نیست.

 

بختیار: این را با مردم درمیان گذاشتن کار ساده ای نیست. ما باید با فساد اقتصادی و ادارای مبارزه و آن را بی رحمانه ریشه کن کنیم. هرکس که مقصر است، باید پیامدهای آن را هم بپذیرد.

 

اشپیگل: در آن صورت باید تمام مردم ایران را زندانی کرد.

 

بختیار: خیر، باید منصف بود. ما معتقدیم که باید فقط کارمندان رده بالا و مسولین وزارت خانه ها را تحت تعقیب قرار داد. مجازات افراد معمولی را که یک وقتی مبلغ ناچیزی برداشته اند، نه تنها منصف نیست، بلکه عملا غیر ممکن است.

 

اما فاسدین گردن کلفت را که باعث از دست رفتن میلیاردها ثروت کشور شده اند، باید محاکمه کرد. البته برای این کار نخست نیازمند قضاتی هستیم که رشوه گیر نباشند و خواهان مبارزه با فساد هستند.

 

اشپیگل: تا کنون ارتش تنها با زور اسلحه توانسته برمردم حکومت کند. چطور می خواهید که این نوآوری ها را عملی کنید؟

 

بختیار: دولت نظامی باید هرچه زودتر کنار رود. ارتش قدرت فکر کردن ندارد. کلیمانصو، [سیاستمدار فرانسوی]، یکبارگفته بود که جنگ آن قدر جدی ست که نباید آن را به ژنرال ها واگذار کرد. به نظر من این در مورد رابطه ژنرال ها و سیاست هم صدق می کند. حکومتی دیکتاتور مانند حکومت پینوشه در شیلی برای ما ایرانی ها هرگز نمی تواند قابل قبول باشد.

 

اشپیگل: آیا رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم با شاه هم برقرار کرده اید؟

 

بختیار: نه، تقریبا غیر ممکن است.

 

اشپیگل: با دولت رابطه دارید؟

 

بختیار: ما با دولتی که در نظر ما غیر قانونی ست و بدتر از آن، ناتوان هم هست، رابطه برقرار نمی کنیم.

 

این ارتشی ها قادر به حکومت کردن نیستند. آن ها باید هرچه زودتر بروند.

 

اشپیگل: آیا از خمینی هم حمایت و پشتیبانی می کنید؟

 

بختیار: ما رابطه خوبی با خمینی و رهبران مذهبی داریم. اما ما یک جنبش سیاسی هستیم. ما با رهبران مذهبی همکاری می کنیم، اما جزء طرفداران آن ها نیستیم.  30 سال است که جبهه ملی وجود دارد  و قبل از آنکه خمیتی لب به اعتراض بگشاید، وجود داشت.

------------------------------------------------------------------------

برگرفته از سایت میدل ایست برلین