نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏چهار شنبه‏، 2011‏/08‏/10

 

 

 

جهت دیدن قسمت سوم اینجا را کلیک کنید.

 

http://www.lenziran.com/2011/08/07/part-three-%E2%80%93-37-days-a-documentary-about-the-life-and-death-of-shapour-bakhtiar/