نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2020‏/07‏/12

 

 

 

اکســیرِ هـوشــیاری

ابراهیم هرندی

 

اکســیرِ هـوشــیاریِ مـا در همـین قـم اسـت

این قم، که ریشه های تباهی در آن گم است

*

این قم که صیدِ صیغه، در آن، امر حوزوی ست

تا اقــــتدار مـایـه ی حـق تـقدّم اسـت

*

اینجا مقام هیبت الاسلام افعی است

آنجا کـُنام حجت الاسلام کژدم است

*

این حوزه ی مبارک و آن روضه ی رفیع

کانونِ پخش سل، کرونا و تراخم است

*

در چشم شیخ، قمقمه هر حجاب دار

با خمره های زیر عبا در تکلم است

*

شب ها که ابر، تیره کند آسمان شهر

در پشت پرده، کشمکش ماه و انجم است

*

پایان کار اگرچه شود سخت دردناک

آغاز کار با یه سلامُن علیکم است

*

این مرکز خرافه و خرپروری کنون

لابراتوار ویژه ی تحمیق مردم است

*

"این سرزمین قدس که از عرش برتر است"

نخجـیرگاه سـبز ِسـتوران بی سُـم اسـت

*

نزدیک تر بیا که ببینی بچشم خویش

اکسیرِ هوشیاریِ ما در همین قم است

 

منبع: گویا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.