نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2018‏/10‏/08

 

 

 

 

تو و فـوّاره‌های درهمِ خون

ابراهیم هرندی

 

وطن ‌ای خاطراتِ زنگاری

وطن ‌ای خواب‌های تکراری

 

وطن ‌ای با من و جدا از من

در پگاهانِ خواب و بیداری

 

‌ای شرار نگاه‌های خموش

در دل قاب‌های دیواری

 

یادِ گوش و کنارِ تو در من

همه پَرهیبی از پری واری

 

جامِ لبریزِ آسمانِ کویر

بوی شالیِ شاهی و ساری

 

نفس سبزِ دامنِ البرز

نازکای نسیمِ کهساری

 

لبِ کارون، شکوه فروردین

اوج فواره و نگونساری

 

بام و شام بهار اصفاهان،

شبِ زاینده رود و بیداری

 

حجره حاجیِ عقیق فروش

بوی خوش، دکه‌های عطاری

 

....

 

نه....، کــجایم من و چـه می‌گویم؟

وطـن ‌ای مایـۀ دل آزاری

 

سرزمین شکست و نومیدی

مرزِ بیگانه پروری، خواری

 

تو و فـوّاره‌های درهمِ خون

تو و آلـودگی، تبـهکاری

 

لشکرِ کودکانِ بی کس و کار

تن فروشان کوی و بازاری

 

پسرانِ فقیرِ کلیه فروش

دخترانِ گریز و ناچاری

 

‌ای همه راه‌های رفته تو

همه تعبیر بی بر و باری

 

تا به کی، تا کجا چنین تا چند

وطن ‌ای خاطرات تکراری؟

 

(ابراهیم هرندی)

منبع: گویا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.